2005-10-03 17:15:45

Popiežiaus Benedikto XVI homilijos atgarsiai italų spaudoje


Dievui priklauso vieta visuomenės gyvenime, nes Dievas yra visuomenės gyvenimo dalis. Maždaug tokiu posakiu didieji italų laikraščiai pirmadienio laidose komentavo popiežiaus Benedikto XVI mintis, išsakytas Vyskupo sinodo asamblėjos atidarymo šv. Mišių homilijoje. Beveik visi italų dienraščiai skyrė pagrindinį dėmesį Šv. Tėvo pamoksle išsakytam įspėjimui, kuriuo priminė, kad visuomenė gyvenanti be Dievo yra ne tolerantiška, o veidmainiška, kad nėra teisingumo, jei žmogus save laiko vieninteliu pasaulio šeimininku. Vienas iš pagrindinių dienraščių, “Corriere della Sera”, pažymėjo, jog Šv. Tėvo kalba buvo kandi, dramatiška. Dienraščio apžvalgininkas pažymi, jog Sinodo atidarymo Mišiose pasakyta kalba priminė paskutiniąją kardinolo Ratzingerio homiliją apie reliatyvizmo diktatūrą. Šį kartą Benediktas XVI kalbėjo apie šiuo metu madingą, bet veidmainišką toleranciją, kuri privačiai pripažįsta Dievo veikimą, bet siekia Jį ištremti iš visuomenės gyvenimo. “Corriere della Sera” apžvalgininkas pažymi, kad Popiežius pradėjo vyskupų sinodo asamblėją apie Eucharistiją pristatydamas kartų dabartinės visuomenės profilį: šiuolaikiškas žmogus siekia pasaulio be jokių apribojimų, bet šiam jo ketinimui skersai kelio stovi Dievas. Stiprūs buvo Popiežiaus žodžiai, kuriais jis perspėjo, kad tolerancija, kuri pakenčia Dievą kaip asmenišką nusistatymą, bet nenori užleisti jam vietos viešajame gyvenime yra ne tolerancija, o veidmainystė. Anot “Corriere della Sera” apžvalgininko, nemažiau stiprūs buvo žodžiai, kuriais Popiežius aptarė Dievo išstūmimo iš viešojo gyvenimo pasekmes: Ten, kur žmogus pavirsta vieninteliu pasaulio šeimininku ir savęs savininku negali būti teisingumo. Ten įsigali galios ir interesų piktnaudžiavimas. Bet popiežiaus kaltinimų akiratyje buvo ne vien tik už katalikybės ribų esantis pasaulis. Popiežiaus kaltinimas neaplenkė pačių katalikų, -pažymi dienraščio komentatorius, priminęs praėjusių metų Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelio apmąstymus, kuriuose tuomet dar kardinolas Ratzingeris prakalbėjo, jog pačioje Bažnyčioje sukaupta daug nešvaros: Dievo teismas gresia taip pat mus, Bažnyčiai Europoje ir apskritai Europai ir Vakarams. Laicistinės pakraipos dienraštis “La Repubblica” pažymi komentuodamas tuos pačius Benedikto XVI žodžius, jog Popiežius kalbėjo sinodo dalyviams grūmodamas Apokalipsės kardu, o šv. Petro bazilikoje, kurioje vyko sinodo atidarymo Mišios, vyravo nereali tyla kol popiežius vis labiau kėlė rimtų ir argumentais pagrįstų kaltinimų toną. Be tikėjimo žmogus atsiveria piktnaudžiavimui, - rašo antraštėje “La Repubblica”. Anot Romos dienraščio apžvalgininko, šioje kalboje Sinodo dalyviams galima įžvelgti tai kas Popiežiui yra centrinė jo pontifikato misija, būtent sankirtis su moderniąja Vakarų visuomene. Popiežius svajoja apie Vakarų pasaulį, kurio gyvenimas ženklintų Dievo buvimą jame, - pažymi dienraštis “La Repubblica”. Šiaurės Italijos dienraštis “La Stampa” pasirinko kitą Benedikto XVI citatą iš homilijos: Dievas mums trukdo. Apie Jį galima prasitarti paprastu pamaldžiu posakiu arba yra visiškai nutylimas. Pasak Turine leidžiamo dienraščio, Šv. Tėvo kalba labai tinka dabartiniam Italijos kontekstui, kur užvirė politiniai debatai po referendumo dėl dirbtinio apvaisinimo arba dėl ketinimų juridiškai įteisinti tos pačios lyties poras pseudo santuokomis. Bet iš tikrųjų popiežius kalba apima kur kas platesnį akiratį – jis kalba apie dvasinį Europos ir Vakarų nuosmukį. Benediktas XVI iškėlė tris it pagaląstas kalavijas aštrias mintis, - rašo kito Italijos sostinėje plačiai skaitomo dienraščio “Il Messaggero” apžvalgininkas. Jis jas įvardija: Dievo negalima išstumti iš visuomenės gyvenimo, o veidmainiška Jį toleruoti tik kaip privatų nusistatymą; Žmogus, norėdamas tapti vieninteliu pasaulio šeimininku, jį ardo ir atsiveria galios ir interesų piktnaudžiavimui; Bažnyčiai Europoje ir Vakaruose gresia Dievo bausmės grėsmė. Tačiau jei šis Šv. Tėvo pamokslas skleidė dramatišką scenarijų, jis buvo nemažiau dramatiškas už patį Evangelijos skaitinį, - pažymi “Il Messaggero” komentatorius, primindamas, kad popiežiaus Benedikto XVI homilija baigėsi vilties gaida, nes Kristaus radikali meilė mums mus gelbsti aukodamasi ir tampa maistu ir gėrimu žmonėms Eucharistijoje. (SK)All the contents on this site are copyrighted ©.