2005-10-02 16:23:53

Popiežius Benediktas XVI aukojo Sinodo asamblėjos atidarymo Mišias.


Šį sekmadienį popiežiaus Benedikto XVI Šv. Petro bazilikoje vadovautomis Mišiomis buvo pradėta XI-oji eilinė Vyskupų sinodo asamblėja, tema “Eucharistija - Bažnyčios gyvenimo ir misijos šaltinis ir viršūnė”. Tris savaites iki spalio 23-sios truksianti Sinodo asamblėja užbaigs nuo 2004-ųjų rudens visoje Bažnyčioje švenčiamus Eucharistijos metus.

Kartu su Sinodo Tėvais koncelebruotų Mišių homilijoje, popiežius Benediktas XVI tarp kita ko kalbėjo:

Mes švenčiame Eucharistiją žinodami, kad jos kaina buvo Dievo Sūnaus mirtis – jo gyvybės auka, kurią Eucharistijoje vis iš naujo išgyvename. Kada tik valgome šią duoną ir geriame iš šitos taurės, mes skelbiame Viešpaties mirtį, kol jis ateis,- sako šv. Paulius. Tačiau kartu mes žinome, kad iš šios mirties, iš šitos aukos, trykšta gyvybė, nes Jėzus ją perkeitė: Meilė nugalėjo mirtį. Eucharistijos sakramente nukryžiuotasis Jėzus mus kviečia pas save. Jis, alyvmedis, mus kviečia būti jo šakelėmis. Jei būsime vienybėje su juo, ir mes galėsime duoti vaisių. Mes džiaugsimės Dievu ir dalinsimės meile su kitais žmonėmis, mes būsime tarsi geras vynas. Nebūsime kaip surūgęs actas, užsisklendę savimeilėje, pikti ir nepatenkinti Dievu ir jo skurtu pasauliu. Prašykime Viešpaties malonės, kad šias tris Sinodo asamblėjos darbų savaites ne tik būtų gražiais žodžiais kalbama apie Eucharistiją, bet kad ja gyventume ir kad ji būtų mūsų stiprybė.

Apie prasidėjusią Vyskupų Sinodo asamblėją popiežius Benediktas XVI kalbėjo taip pat ir prieš sekmadienio vidudienio maldą kreipdamasis į šv. Petro aikštėn nusirinkusius gausius maldininkus:

„Eucharistija – Bažnyčios gyvenimo ir misijos versmė ir viršūnė“. Kodėl būtent ši tema? Juk atrodo, kad ir šiaip viskas nuo seno aišku. Nors katalikų doktrina apie Eucharistiją buvo autoritetingai nustatyta jau Tridento Susirinkime, tačiau ji turi būti nuolatos priimama, gyvenama, perduodama vis naujais būdais, pritaikytais besikeičiantiems laikams. Eucharistija,- sakė popiežius Benediktas XVI,- tai tarsi padidinamasis stiklas, pro kurį turime žiūrėti į Bažnyčios gyvenimą, kad kiekvienas žmogus galėtų džiaugtis Dievo meile ir surasti gyvenimo pilnatvę.
All the contents on this site are copyrighted ©.