2005-10-01 16:51:09

Popiežius susitiko su Šv. Pauliaus kongregacijos nariais ir bendradarbiais.


Prieš vidudienį, Vatikano apaštalinių rūmų Klemenso salėje, popiežius susitiko su penkiais šimtais Šventojo Pauliaus kongregacijos narių ir bendradarbių. Ši vienuolinė kongregacija, veikianti visų pirma Italijoje, garsėja leidybine veikla – tiek tradiciniais spausdintais leidiniais, tiek Evangelijos ir religinių vertybių platinimu naujomis elektroninės žiniasklaidos formomis. Tarp visų leidinių, pats didžiausias – ir tiražu, ir Italijoje turimu autoritetu – yra savaitraštis „Famiglia Cristiana“ („Krikščioniškoji Šeima“).

Naudodamiesi moderniomis techninėmis priemonėmis, jūs lankote daugybės italų namus,- sakė popiežius. Jūsų darbui būtinas geras profesinis pasirengimas, tačiau labiau už viską reikalingas ištikimas asmeninis Dieviškojo Mokytojo sekimas. Jūsų kongregacijos steigėjas kunigas Alberione ragino jus sekti šv. Pauliaus pavyzdžiu, kuris Atėnų Areopage, Šventosios Dvasios įkvėptas, savąjį skelbimą sugebėjo suderinti su vietininkės kultūros kontekstu, bet tuo pat metu drąsiai ir be jokių kompromisų skelbė Kristaus naujieną. Ir šiandien reikalingas šv. Pauliaus stilius. Ir šiandieninėje postmodernioje epochoje labai reikalinga ta drąsa ir aiškumas.

Mano pirmtakai,- kalbėjo Benediktas XVI,- ne vieną kartą palankiai įvertino jūsų atliekamą darbą, drąsino ir ragino žengti į ateitį vadovaujantis savo pirmykšte charizma. Prie mano pirmtakų išsakytų padrąsinimo ir pagyrimo žodžių, šiandien mielai prisijungiu ir aš, linkėdamas jums sėkmingai tęsti jūsų steigėjo pradėtą misiją, skelbti Kristų – Kelią, Tiesą ir Gyvenimą, šiuolaikinės komunikacijos formomis ir žodžiais. Po Vatikano II Susirinkimo Bažnyčia skiria ypatingą dėmesį naujoms žiniasklaidos ir komunikacijos priemonėms, suprasdama kokios svarbios ir naudingos jos yra Evangelijos skelbimui ir žmonių sąžinių formavimui. Tad raginu jus, jums būdingomis formomis ir priemonėmis, ir toliau uoliai tarnauti krikščioniškai bendrijai ir visai visuomenei.

Šeštadienio rytą su popiežiumi Benediktu XVI taip pat susitiko Tanzanijos prezidentas Benjamin Mkapa. Kitose Šv. Tėvo privačiose audiencijose buvo priimti penki Meksikos vyskupai, atliekantys kanoninį vizitą Ad Limina Apostolorum, ir apaštališkasis nuncijus Benine ir Toge arkivyskupas Michael Blume, su keletu giminaičių ir bičiulių. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.