2005-10-01 13:38:27

Sekmadienį Vatikane prasideda XI-oji eilinė Vyskupų sinodo asamblėja


Šį sekmadienį, spalio 2-ąją, Vatikane prasideda XI-oji eilinė Vyskupų sinodo asamblėja tema “Eucharistija - Bažnyčios gyvenimo ir misijos šaltinis ir viršūnė”. Tris savaites iki spalio 23-sios truksianti Sinodo asamblėja užbaigs nuo 2004-ųjų rudens visoje Bažnyčioje švenčiamus Eucharistijos metus.

XI-ąją eilinę Vyskupų sinodo asamblėją sušaukė Dievo Tarnas popiežius Jonas Pauliaus II. Netrukus po jo mirties naujasis popiežius Benediktas XVI patvirtino savo pirmtako sušauktą Vyskupo sinodo asamblėją bei jo paskirtus Sinodo asamblėjos vadovus ir delegatus.

Sinodo asamblėjoje dalyvaus 256 Sinodo tėvai iš 118 kraštų. Tokio didelio sinodo asamblėjos dalyvių skaičiaus nėra buvę Vyskupų sinodo institucijos 4 dešimtmečių istorijoje. Iš 256 Sinodo tėvų 177 yra vietinių Bažnyčių išrinkti Sinodo tėvai. Lietuvos Bažnyčiai XI-oje eilinėje Vyskupų sinodo asamblėjoje atstovaus Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Kiti 39 Sinodo tėvai yra asamblėjos dalyviai pagal savo tarnybos pareigas (ex officio) ir 40 asamblėjos dalyvių yra Popiežiaus paskirti. Sinodo tėvai yra iš visų penkių kontinentų. Atskirai įvardijus, t.y. 50 iš Afrikos, 59 iš Amerikos, 44 iš Azijos, 95 iš Europos ir 8 iš Okeanijos. Be to, Sinodo asamblėjos darbuose sinodo tėvams talkina 32 ekspertai ir 27 uditoriai iš penkių žemynų. Be pastarųjų, Sinodo tėvams dar talkins grupė asistentų ir vertėjai šešių oficialių Sinodo asamblėjos darbuose vartosimų kalbų – lotynų, italų, prancūzų, ispanų, anglų ir vokiečių.

Pagal sinodinių asamblėjų tradiciją, taip pat XI-oje eilinėje Vyskupų sinodo asamblėjoje dalyvaus seseriškų Bažnyčių delegatai. 12 Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių buvo pakviestos atsiųsti savo atstovus. Tai dvigubai daugiau nei buvo planuota. Kviečiamų seseriškų Bažnyčių delegatų skaičius buvo padvigubintas popiežiaus Benedikto XVI sprendimu. Ligi šiol savo dalyvavimą patvirtino 10 seseriškų Bažnyčių delegatų. Seseriškų Bažnyčių delegatai dalyvauja asamblėjos kongregacijose ir jose sako kalbas, bet nebalsuoja. Balsavimo teisė priklauso vien tiktai 256 Sinodo tėvams.

Nuo spalio 3-sios iki Sinodo asamblėjos pabaigos spalio 23 d., įvyks 23 Sinodo asamblėjos kongregacijos ir 7-ios darbo grupių sesijos. Spalio 4- d., Sinodo tėvai išrinks 8 Sinodo Asamblėjos Žinios komisijos narius. Kitus 4 komisijos narius paskirs Vyskupų sinodo pirmininkas, popiežius Benediktas XVI-sis. Sinodo žinia bus patvirtinta ir paskelbta Asamblėjos darbų pabaigoje.

*


XI-ji eilinė Vyskupų sinodo asamblėja bus iškilmingai pradėta šį sekmadienį, spalio 2-ąją, Vatikano bazilikoje aukosimomis koncelebracinėmis šv. Mišiomis.


Iškilmingai Sinodo asamblėjos pradžios Eucharistijai vadovaus popiežius Benediktas XVI. Su popiežiumi Eucharistiją koncelebruos 325 Sinodo darb uose dalyvausiantys kardinolai, arkivyskupai, vyskupai ir kunigai.


šv. Mišių Eucharistinę auką su popiežiumi prie šv. Petro bazilikos Konfesijos altoriaus švęs Kardinolų kolegijos dekanas, Popiežiaus valstybės sekretorius, kardinolas Angelo Sodano, trys Asamblėjos pirmininkai delegatai kardinolai Francis Arinze iš Nigerijos, kuris yra Kulto ir Sakramentų kongregacijos Prefektas, Juan Sandoval Iniguez iš Meksikos, kuris yra Guadalajara arkivyskupas bei Telesphore Placidus Toppo iš Indijos, kuris yra Ranchi arkivyskupas bei Sinodo asamblėjos Generalinį relatorius iš Italijos Angelo Scola, kuris yra Venecijos Patriarchas ir du arkivyskupai – Vyskupų sinodo Generalinis sekretorius, kroatų kilmės Nikola Eterovič ir Dijon arkivyskupas iš Prancūzijos, Sinodo asamblėjos ypatingas sekretorius Roland Minnerath.


Tarp Vyskupų Sinodo atidarymo iškilmingų šv. Mišių koncelebrantų bus 55 kardinolai, 7 patriarchai, 59 arkivyskupai, 123 vyskupai, 40 kunigų bei 4 sinodo auditoriai ir 37 pagalbininkai.All the contents on this site are copyrighted ©.