2005-10-01 14:29:36

Папата се срещна с медийния колос на Католическата църква


Нека чрез медиите посланието на Христос достигне сърцата на нашите съвременници. С този призив Папа Бенедикт ХVІ прие на аудинеция във Ватикана представители на обществото на Св.Павел, по повод провеждащия се капитул. Така наречените “паолини” са известни със солидното си и компетенто присъствие в медийния сектор, чрез различни печатни издания, книжарници, издателска къща аудиовизивни продукти и седмичника “Фамилия Кристияна”, ко й то достига до едномилионен тираж в Италия. Към всички папата изрази високата си оценка за тяхната мисията в разпространяване на Евангелието, чрез модерните средства за комуникация по примера на основателя на обществото Блажен Джакомо Алберионе: “Вашият апостолат заема челно място в широкото и комплексно поле на комуникациите, предлагащо много възможности, но и проблеми”. Бенедикт ХVІ подчерта, че това изисква многостранна подготовка и специфични компетентности, придружени от постоянство и навременност, за да се отговори на нуждите на все по-глобализиращия се свят. Специално към работещите в седмичника “Фамилия Кристияна” папата се обърна с призива да поддържат “здрав духовен живот и вътрешно равновесие”, както техния основател Дон Алберионе и стил на мисията, както Апостол Павел, актуализирайки мисията на Църквата в пост-модерната епоха. Пожеланието на папата бе “семейството на паолините” да живят и предават на съвременния свят Исус – Пътя, Истината и Живота, с подходящ език и форми на комуникацията. “Бъдете истински възпитатели в служба на християнското общество - завърши папата – за да може то да развие онази способност за комуникация, достигнала съвършенство в отношението между Бог и човечеството”.All the contents on this site are copyrighted ©.