2005-09-30 08:51:52

Nová internetová stránka austrálskych katolíkov


Austrália: Katolícka cirkev v krajine zriadila novú internetovú stránku „Catholic Australia“. Jej úlohou bude slúžiť farnostiam, školám, katolíckym združeniam a jednotlivým veriacim poskytovaním informácií o činnosti miestnej Cirkvi, o jej štruktúrach a duchovných aktivitách.
 
Nová webová stránka bude mať tri časti, ktoré budú venované dejinám Cirkvi, spiritualite a teológii. Osobitná stránka budú venovaná mladým ľuďom, laikom, katechéze, vzťahu viery a života. Celé prvé číslo, ktoré vyšlo v týchto dňoch venuje pozornosť Svetovému misijnému dňu, ktorý sa slávi 23. októbra.
 
(fides, 290905, fs)All the contents on this site are copyrighted ©.