2005-09-30 08:05:04

Benedikt XVI. píše rehoľníkom


Vatikán: Vo štvrtok 29. septembra bolo zverejnené posolstvo Svätého Otca účastníkom plenárneho zasadania Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a Spoločnosti apoštolského života, ktoré sa práve skončilo.
 
Benedikt XVI. prostredníctvom prefekta Kongregácie pozdravuje všetky zasvätené osoby, a ďakuje im za ich evanjelizačnú činnosť i za osobné svedectvo, za prácu v sociálnej a výchovnej oblasti, za ich celoživotnú obetu a modlitby pre dobro celého Božieho ľudu.
 
„Zasvätený život na začiatku nového tisícročia – napísal Benedikt XVI. – má pred sebou dôležité úlohy, ktorým môže čeliť a plniť ich len v spoločenstve s celým Božím ľudom, s jeho pastiermi a veriacimi“.
 
(rv, 290905, fs)All the contents on this site are copyrighted ©.