2005-09-30 18:04:02

Benedikt XVI. navštívil detskú nemocnicu


Vatikán: Benedikt XVI. dnes navštívil detskú nemocnicu Bambino Gesu. Po privítaní kardinálom Angelom Sodanom, Vatikánskym štátnym sekretárom a riaditeľom nemocnice Francescom Silvanom Svätý Otec navštívil oddelenie prvej pomoci a neurotraumatológie. Následne Benedikt XVI. navštívil nemocničnú kaplnku, kde sa chvíľu modlil. Po návšteve kardiológie pápež prišiel do konferenčnej sály, kde ho privítali zamestnanci nemocnice. Po krátkom pozdrave riaditeľa sa slova ujal Benedikt XVI. V úvode svojho príhovoru sa poďakoval všetkým za srdečné prijatie a osobitne pozdravil lekárov, zdravotné sestry a všetok personál.
 
„Pre moju prvú návštevu nemocnice som si vybral Bambino Gesú z dvoch dôvodov: prvým je, že tento inštitút patrí Svätej stolici... Keď som prechádzal niektorými oddeleniami a stretával maličkých, ktorí trpia, spontánne som si spomenul na Ježiša, ktorý veľmi miloval deti a chcel, aby ich nechali prísť k nemu. Áno, ako Ježiš, tak aj Cirkev prejavuje osobitnú lásku k deťom, hlavne pokiaľ ide o deti, ktoré trpia. Druhým motívom mojej návštevy je, aby som osobne svedčil o Kristovej láske voči deťom, láske ktorá vychádza spontánne zo srdca a ktorú kresťanský duch rozmnožuje a posilňuje. Pán povedal: „To čo ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (por. Mt 25, 40.45). V každej trpiacej osobe, a ešte viac ak je malá a nemôže sa brániť, je Ježiš, ktorý nás prijíma a čaká našu lásku“.
 
Benedikt XVI. v ďalšej časti príhovoru vyzdvihol prácu, ktorú vykonávajú zamestnanci nemocnice. „...myslím tu hlavne na každodennú prácu, na starostlivosť o malých pacientov... To od vás vyžaduje veľkú ochotu, pozornosť, ducha obety, trpezlivosť a nezištnú lásku.
 
Drahí priatelia, ďakujem za vašu spoluprácu na tomto diele vysokej ľudskej hodnoty, ktoré predstavuje aj veľmi účinný apoštolát. Modlím sa za vás a viem, že toto vaše poslanie nie je ľahké. Som si ale istý, že všetko bude menej ťažšie ak, zamerajúc sa na každého jedného malého hosťa, budete vedieť rozpoznať v ich tvárach Ježiša... Modlime sa, aby spoločne s liečením, bola odovzdávaná malým hosťom Ježišova láska. Najsvätejšia Panna Mária, ktorá je nám ešte bližšia ako Matka malého Ježiša a všetkých detí, nech ochraňuje vás drahí chorí a vaše rodiny, predstaviteľov nemocnice, lekárov a celú nemocničnú komunitu. Všetkým s láskou udeľujem Apoštolské požehnanie“ – uviedol Benedikt XVI. počas návštevy detskej nemocnice Bambino Gesu.
 
(rv, 300905, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.