2005-09-29 15:58:58

XVI. Benedek pápa beszéde a mexikói püspökökhöz


A mexikói püspökök ad limina látogatása alkalmával a Szentatya ezúttal Acapulco, Antequera és Yuacatan tartományok összesen 26 főpásztorát fogadta közös kihallgatáson és beszédet intézett hozzájuk. Mindenek előtt köszönetét fejezte ki Juan Sandoval Iniguez gudalajarai bíboros érseknek, aki mindannyiuk nevében őszinte szeretetéről biztosította. A Szentatya beszédét a püspöki szolgálat témájának szentelte. „Az Ember Fia nem azért jött el, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon.” Ezekkel a Máté evangéliumában megörökített szavakkal az Úr arra tanít bennünket, hogy milyen szellemben végezzük szolgálatunkat – mondta a Pápa. A püspöki szolgálat lényege az, hogy személyes kapcsolatban maradunk Krisztussal, aki arra emlékeztet bennünket, hogy az élet teljessége abban áll, hogy elveszítjük életünket Krisztusért. A püspök alapvető feladata nem az, hogy a nem hívőkre rákényszerítse a hitet, hanem az, hogy megfelelő módon megmagyarázza az egyház álláspontját azoknak az értékeknek a védelmével együtt, amelyek magában az emberi lényben gyökereznek. A püspökök küldetésének lényege Krisztus evangéliumának átadása, az abból fakadó morális és vallási értékekkel együtt, szem előtt tartva a különböző valóságokat és azokat a törekvéseket, amelyek a mai társadalmon belül jelentkeznek, melynek helyzetét a főpásztoroknak alaposan ismerniük kell. A Szentatya különösen a mexikói püspökök figyelmébe ajánlotta a szolidaritást a szegényekkel, a béke és az igazságosság ügyét, mint elsőrendűen keresztény értékeket, továbbá az ifjúsági pasztorációt. Végül a guadalupei Miasszonyunk anyai oltalmát kérte a mexikói püspökök szolgálatára.All the contents on this site are copyrighted ©.