2005-09-29 16:01:04

Libano kardinolas ir vyskupai paragino maronitų bendruomenę sutelkti jėgas prieš bandymus destabilizuoti padėtį


Libane padažnėjusius teroristinius išpuolius pasmerkė maronitų patriarchas, kardinolas Pierre Sfeir. Svarbu libaniečiams saugotis nuo kraupių pasekmių, kurias sukelia mirtini neramumai. Reikia melsti Dievą, kad kraštą sukrėtusį pasikėsinimų banga kuo greičiau atslūgtų ir kad libaniečiai atkurti pasitikėjimą savimi ir savo kraštu, - pareiškė praėjusį sekmadienį Libano patriarchas, kardinolas Sfeir. Sekmadienio mišių homilijoje kardinolas pažymėjo, jog Libano stabilumui gresia ne tik nuolatiniai atentatai, bet ir konfesinė trintis tarp kai kurių bendruomenių bei neseniai išviešintos tarptautinio tyrimo išvados. Kaip tik praėjusį sekmadienį per bombos išpuolį buvo sužeista Libane žinoma žurnalistė May Chidiac, kuri per pasikėsinimą neteko rankos ir kojos. Prieš savaitę sostinės Beiruto krikščionių kvartale sprogusi automobilyje palikta bomba pareikalavo žmonių aukų ir padarė daug nuostolių. Pastarųjų teroristinių veiksmų serija yra siejama su tarptautinės bylos, kuria Jungtinių tautų organizacija tiria buvusio premjero Rafic Hariri nužudymą, nagrinėjimo pabaiga. Rafik Hariri buvo nužudytas per sprogimą automobilyje šių metų vasario 14-tą dieną. Nagrinėjant pasikėsinimo į buvusį premjerą bylą buvo suimti kai kurie Libano slaptųjų tarnybų pareigūnai, palaikantys artimus ryšius su Sirijos politine ir karine valdžia. Taip pat Sirijos vyskupai aptarė nerimą keliančią situaciją neseniai vykusiame Maronitų patriarchato sinode. Sinodo tėvai pažymėjo, kad pakartotinais teroristiniais pasikėsinimais bandoma destabilizuoti padėtį Libane. Maronitų katalikų vyskupai paragino visus libaniečius katalikus būti budriais ir veiksmingu dialogu įveikti visus bandymus supriešinti visuomenę. Vyskupai savo bendruomenės tikintiesiems priminė Dievo tarno popiežiaus Jono Pauliaus II raginimą Libano katalikų Bažnyčiai išsaugoti ateities kartoms vadinamąją “Libano žinią”. Šiuo posakiu Jonas Paulius II kreipė libaniečių dėmesį į išskirtinę Libano patirtį praeityje ir į šio krašto gyventojų pašaukimą taip pat ateityje būti santarvėje gyvuojančios demokratiškos ir atviros krikščionių ir musulmonų visuomenės pavyzdžiu Artimųjų Rytų regione. Sinodas, kuris baigė darbus praėjusią rugsėjo 24-ąją, taip pat išrinko penkis kunigus kandidatus, kurie pritarus šv. Sostui, turėtų tapti vyskupais penkiose laisvose maronitų vyskupijose, iš kurių trys yra Libane ir dvi maronitų diasporoje, Sirijos ir Egipto sostinėse Damaske ir Kaire.All the contents on this site are copyrighted ©.