2005-09-27 08:09:31

A Pápa találkozott Hans Küng svájci teológussal
 


XVI. Benedek pápa és egykori tübingeni kollégája, Hans Küng teológus, akitől 1979-ben megvonták a katolikus teológus címet, szombaton találkoztak Castel Gandolfóban és a Pápa vacsorára is meghívta vendégét. A találkozás híre általános meglepetést keltett és a Vatikán csak hétfőn délután adott ki hivatalos nyilatkozatot a megbeszélésről.
Navarro Valls, a szentszéki sajtóiroda igazgatója által kiadott német nyelvű nyilatkozatban ez áll.
2005. szeptember 24-én, szombaton XVI. Benedek pápa megbeszélést folytatott a tübingeni Hans Küng professzorral. A találkozóra szívélyes légkörben került sor. Mindketten egyetértettek abban, hogy e találkozó keretében nem lett volna értelme a Hans Küng és a Katolikus Egyház Tanítóhivatala közötti hitvita érdemi megközelítésére. A megbeszélés ennél fogva két olyan tematikára összpontosult, amelyek Hans Küng munkásságában, az utóbbi időben különös hangsúlyt kaptak: a Weltethos (azaz a világetika) kérdése valamint a természettudományos gondolkodás és a keresztény hit rációja közötti párbeszéd. A Pápa értékelte Küng professzornak azt a törekvését, hogy a vallásokkal folytatott párbeszéden és a világi gondolkodással való találkozáson keresztül hozzájáruljon az emberiség lényeges erkölcsi értékeinek megújult felismeréséhez. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az emberi életet alátámasztó értékek megújult tudatosítása iránti elkötelezettség pápaságának is fontos célkitűzése. A Pápa megerősítette azt is, hogy egyetért Küng professzor próbálkozásaival, melyek arra irányulnak, hogy újraéledjen a párbeszéd a hit és a temészettudományok között, és hogy a természettudományos gondolkodásban érvényesítse a Gottesfrage (Istennel kapcsolatos kérdésfeltevés) ésszerűségét és szükségességét. Küng professzor a maga részéről örömmel vette tudomásul a Pápa erőfeszítéseit a vallások közötti párbeszéd javára és a modern világot képviselők különböző csoportjaival történő találkozásait.
Az ANSA olasz hírügynökségnek adott nyilatkozatában Hans Küng elmondta, hogy a Pápával való találkozás lehetőségét ő kérte és a beszélgetés keretét egy kb. órahosszat tartó vacsora adta, amelyen jelen volt a Pápa személyi titkára, Georg atya is. A Pápa gyors és udvarias választ adott a kihallgatást kérő levélre, amelyben azonban Küng nem kérte a katolikus teológus cím visszaadását. „Nagyon örültem, hogy annyi év után ismét találkoztunk, de nem öleltük meg egymást, mi ugyanis németek vagyunk nem olyan közvetlenek mint a latin népek” – mondta az ANSA hírügynökségnek. Küng még elmondta, hogy 1957-ben ismerte meg Joseph Ratzinger professzort a tübingeni katolikus egyetemen, ahol három éven át figyelemmel kísérte teológiai munkásságát. A jövő távlataival kapcsolatban kifejezte meggyőződését, hogy ez a találkozás egyfajta tanúságtétel számára és sok más ember számára, akik kérdéseket tesznek fel az egyháznak. „A Pápa nem önmagára csukódó a múlt felé néző ember, hanem olyan személy, aki vizsgálja az egyház mai helyzetét és meg tud hallgatni másokat” – mondta még a találkozó után Hans Küng.
A második vatikáni zsinatot követő években a tübingeni katolikus egyetem tanára egyre kritikusabbá magatartást tanúsított és ezért 1979-ben azzal az indokolással, hogy nem tartja tiszteletben az egyház teljes igazságát a Hittani Kongregáció megvonta katolikus teológusi tanári megbízatását. A Pápa akkor már II. János Pál volt, ám a Hittani Kongregációt még nem Joseph Ratzinger vezette, aki 1979-ben München érseke volt. De a két nagy teológus közötti nézeteltérések már korábban kezdődtek és azt követő években is folytatódtak. 1979 óta Hans Küng nem tanára a tübingeni katolikus egyetemnek, azóta tanszéket vezet a híres oktatási intézményen kívül.All the contents on this site are copyrighted ©.