2005-09-24 10:21:13

Zasadanie Pápežskej akadémie pre život


Rím: Pápežská akadémia pre život sa zíde na svojom 12. plenárnom zhromaždení v dňoch 27. februára až 1. marca 2006. Prednášky a diskusie na tomto zasadnutí sa budú sústrediť na tému: „Ľudské embryo v preimplantačnej fáze – vedecké aspekty a etické úvahy“. Stretnutia sa zúčastnia odborníci z rôznych odborov a krajín.
 
Akadémiu založil pápež Ján Pavol II. v roku 1994. Jej cieľom je štúdium, informovanie a formácia v oblasti základných problémov biomedicíny a práva v súvislosti s napomáhaním a ochranou života. Pápežská akadémia je samostatným orgánom Svätej stolice a spolupracuje s dikastériami Rímskej kúrie, ktorých aktivity sú spojené s ochranou života. Ide predovšetkým o Kongregáciu pre náuku viery a Pápežskú radu pre pastoráciu pracovníkov v zdravotníctve.
 
Akadémia, ktorej sídlo je vo Vatikáne, má v súčasnosti 51 riadnych členov, ktorých menuje pápež. Ide o odborníkov z rôznych oblastí biomedicíny. K riadnym členom sa pripája aj 72 externých spolupracovníkov, ktorí sú požiadaní o príspevok pri istých osobitných príležitostiach. Členovia Pápežskej akadémie pre život podpisujú tzv. „Osvedčenie služobníkov života“, ktorým sa zaväzujú podporovať a ochraňovať princípy ochrany života a dôstojnosti ľudskej osoby.
 
(zenit, 230905, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.