2005-09-24 15:51:45

Celestino Migliore érsek, a Szentszék állandó megfigyelőjének felszólalása az ENSZ-ben a kísérleti atomrobbantások betiltása kapcsán


Szeptember 21-23. között zajlott New Yorkban az ENSZ konferenciája a kísérleti atomrobbantások betiltásáról szóló egyezmény törvényerőre emelésének elősegítéséről. A konferencián beszédet mondott Celestino Migliore érsek, a Szentszék ENSZ melletti állandó megfigyelője. Örömét fejezte ki, hogy a legutóbbi 2003-as konferenciához képest, mostanra már 176 ország írta alá és 125 ratifikálta is az egyezményt. Ez azt mutatja, hogy az országok nagy része a nukleáris fegyverektől mentes világ felé szeretne lépéseket tenni. Az érsek hangsúlyozta, hogy az egyezmény célja – a nukleáris fegyverkísérletek végleges beszüntetése – minden ország célja kell, hogy legyen, mivel ezek a fegyverek összeférhetetlenek azzal a békével, melyet a 21. században keresünk. Az egyezmény megvalósítása azonban akadályokba ütközik az egyetértés hiánya következtében. Ezért a Szentszék felhívást intéz azokhoz az államokhoz, melyeknek még ratifikálnia kell a dokumentumot. Az egyetértés elérése magas szintű politikai felelősségről tenne tanúbizonyságot a jog elsőrendűségére és az emberi élet tiszteletben tartására épülő béke kultúrájának megteremtésében. Jövőre lesz 10 éve, hogy megkezdték az egyezmény aláírását, 2003-ban a konferencia újra megerősítette a dokumentum törvényerőre emelkedésének fontosságát annak érdekében, hogy a fegyverleszerelés és az atomsorompó megvalósítása felé újabb szervezett lépéseket tudjanak tenni. Az atomsorompó egyezmény felülvizsgálatára tett közelmúltbeli kísérletek nem jártak sikerrel – emelte ki az érsek. A nukleáris elrettentés egyre elfogadhatatlanabbá válik még akkor is, ha a közös biztonságot szolgálná. A nukleáris fegyverkísérletek betiltását célzó egyezmény működése bizonyítja, hogy ellenőrzési rendszere, segítséget nyújt a cunami észlelésére is. Ezáltal nagy hasznára lehet az emberiségnek.
Nagy munkát kell azonban még elvégezni a tartós béke feltételeinek megteremtéshez. Bátorság és konkrét elképzelések kellenek a továbblépéshez. Bár az új évezred a globális terrorizmus kitörésével kezdődött, ez a fenyegetés nem szabad, hogy fellazítsa a nemzetközi humanitárius törvény elveit. A fegyverekhez való folyamodás nem okozhat súlyosabb rosszat és zavart, mint maga a megsemmisítendő rossz – hangsúlyozta még Migliore érsek, a Szentszék ENSZ melletti állandó képviselője. Majd felszólalása végén így fogalmazott: „a bátorság és a konkrét elképzelések által erőt gyűjthetünk ahhoz, hogy a nemzetközi közösséget kiemeljük nukleáris fegyverektől való függés ingoványából. A nukleáris fegyverkísérletek betiltását szorgalmazó egyezmény eszköz lehet az emberiség felemelésére” – zárta beszédét Migliore érsek az ENSZ konferencián.All the contents on this site are copyrighted ©.