2005-09-23 16:10:45

XVI. Benedek pápa beszéde Mexikó új szentszéki nagykövetéhez


A Szentatya emlékeztetett rá, hogy a latin-amerikai ország és a Szentszék 1992-ben létesítettek egymással diplomáciai kapcsolatokat, és az azóta eltelt időszak, a kölcsönös tisztelet és együttműködés jegyében, számos gyümölcsöt hozott mindkét fél számára. A Pápa arra mutatott rá, hogy az egyház szerint a modern és demokratikus társadalmakban meg lehet és meg is kell valósítani a teljes vallásszabadságot. A modern állam kötelessége, hogy minden korlátozás nélkül védelmezze az állampolgárok szabadságát és vallásgyakorlathoz való jogát, mint ahogy ezt az Egyházi Tanítóhivatal számos dokumentuma is kifejezte. A mexikói püspökök a közelmúltban közleményt tettek közzé: „A valódi vallásszabadságért Mexikóban” címmel, amely szintén megállapítja, hogy nem az egyház intézményes jogáról, hanem minden egyes személyt, népet, nemzetet megillető emberi jogról van szó.
A növekvő laicizmus arra törekszik, hogy az állampolgárok vallási életét a magánszférába szorítsa vissza, anélkül hogy teret engedne a hit bármiféle társadalmi megnyilvánulásának. Ezzel szemben az egyház jól tudja, hogy a keresztény üzenet megerősíti és megvilágítja mindenfajta emberi együttélés alapelveit. Ezek közé az általánosan elfogadott értékek közé tartozik az élet szent ajándéka, az emberi méltóság, amelyhez szorosan kapcsolódik a mindenki számára egyenlő jogok sérthetetlensége, a házasság és a család pótolhatatlan értéke, amelyet nem lehet az emberi együttélés semmiféle más formájával egyenértékűvé tenni vagy összevegyíteni. A család intézményének különleges támogatásra van szüksége, mivel Mexikóban, csakúgy, mint más országokban, folyamatosan csökken életereje és alapvető szerepe, részben az elvándorlás jelensége miatt.
A Szentatya szólt még a kábítószer kereskedelem súlyos problémájáról, amely korrupciót, erőszakot eredményez, kárt okozva az egész társadalomnak. A bajok gyökere a nagy gazdasági egyenlőtlenségben található, amelynek elsősorban a fiatalok válnak áldozataivá. Mexikó történelmét tekintve nem hagyhatjuk figyelmen kívül a bennszülött lakosságot, amely évszázadokon át törekedett arra, hogy megőrizze ősi értékeit és hagyományait – mondta XVI. Benedek, majd így folytatta: „Mint ahogy szeretett elődöm, II. János Pál pápa mondta a guadalupei bazilikában, Juan Diego szentté avatásakor: Mexikónak szüksége van bennszülötteire és a bennszülötteknek szükségük van Mexikóra.”
A Szentatya végül arra szólította fel az ország felelőseit, hogy a jogok tényleges egyenlősége révén segítsék elő a bennszülött lakosság tevékeny részvételét a közéletben, az ország fejlődésében. Utalt még a jövőre esedékes választásokra, amelyek jó alkalmat jelentenek arra, hogy megszilárdítsák Mexikóban a demokrácia eddig elért jelentős eredményeit.All the contents on this site are copyrighted ©.