2005-09-22 14:30:12

"Ne féljetek a médiától” – az európai püspökkari tanács záróközleménye a varsói kommunikációs konferenciáról
 


Szeptember 15-18-a között került sor Varsóban a médiáért felelős európai püspöki bizottság (CEEM) által szervezett nagygyűlésre, amelyet három évente hívnak össze. A püspökök, kommunikációs szakértők és 34 európai püspöki kar szóvivői a barnabita atyák varsói kulturális központjában cserélték ki tapasztalataikat a következő témáról: Ki határozza meg a fiatalok valóságról alkotott képét? Ezt megelőzően, szeptember 14-15-én tartották meg az európai püspöki karok szóvivőinek és sajtóreferenseinek éves nagygyűlését, amelynek középpontjában idén a katolikus hírügynökségek témája állt. Mindkét konferencián részt vett Szerdahelyi Csongor, a Magyar Katolikus Püspöki Kar sajtóiroda-vezetője, aki két ízben tudósított rádiónk hallgatóinak a helyszínről.
Záró üzenetében a médiáért felelős európai püspöki bizottság leszögezi: az egyház arra hivatott, hogy a hit inkulturációját a tömegtájékoztatási eszközök által kínált új formában folytassa. A tájékoztatás, a képzés és más európai kultúrák fölfedezése által az egyház segítheti a fiatalokat Európa építésében. A fiatalok hite Krisztus arcát mutatja meg, amint az nyilvánvalóan tükröződik az Ifjúsági Világtalálkozókon. A média Isten ajándéka. Fogadjuk pozitívan és becsüljük meg azokat, akik a tömegtájékoztatásban dolgoznak. A modern technológiák új közösségek megteremtéséhez hozzájárulnak a szolidaritás, a barátság, a hit tanúságtétele jegyében. Olyan kihívásról van szó, amelyet az egyháznak el kell fogadnia.
A CEEM, a médiáért felelős európai püspöki bizottság tagjai a varsói konferencián jelenlévő szakértőkkel, szerzetesekkel, világiakkal, szülőkkel és fiatalokkal együtt a következő három pontban foglalták össze az európai püspököknek szánt felhívásukat.
    Be kell vonni a fiatalokat a lelkipásztori munkába. Számos audiovizuális, zenei, filmművészeti alkotás létezik ma, amelyek nagy lelki és vallási gazdagságot rejtenek magukban. Ismerjük fel ezeket, és bátorítsuk a fiatalokat, hogy készítsenek ilyen produkciókat.
    Építsük be a tömegtájékoztatást az egyház lelkipásztori tevékenységébe; áldozzunk humán és gazdasági erőforrásokat egyrészt a nézők-hallgatók médiára való nevelése, másrészt szakértő munkatársak képzése érdekében.
    Vessünk föl új kezdeményezéseket: például sms-ek küldésével szervezzünk ifjúsági találkozókat; vegyünk részt internetes fórumokon, ha a téma ezt megengedi; indítsunk európai reklámkampányt; hozzunk létre többnyelvű európai internetes honlapot. E kezdeményezések révén az egyház jelenléte láthatóbb lesz a fiatalok körében, akik így felismerhetik, hogy az evangéliumi üzenet választ adhat elvárásaikra.

A CEEM tagjai végül Krisztus szavaival üzenik: Ne féljetek! Pápasága kezdetén XVI. Benedek ilyen irányú elkötelezettséget kért tőlünk. A fiatalok azt várják, hogy ne féljünk a médiától: menjünk el oda, ahol nem várnak bennünket, lépjünk be az arénába, amikor az egyház hivatása az, hogy a társadalmi vitákban részt vegyen és bátorítsunk mindenkit, aki ezt teszi. A távol maradó, vagy a túlságosan elnéző egyházat sem a média, sem pedig a fiatalok nem tisztelik. Az egyház legyen önmaga - zárul a médiáért felelős európai püspöki bizottság közleménye. All the contents on this site are copyrighted ©.