2005-09-22 18:15:24

Kardinolas Sodano apie šeimą
 


Italijos katalikų dienraŠtis „Avvenire“ trečiadienį paskelbė kardinolo Sodano, Vatikano valstybės sekretoriaus, pasisakymus juridinio šeimos statuso klausimu. Kardinolas, dalyvavęs Šveicarijos Lugano mieste vietinio teologijos fakulteto surengtame kongrese apie žmogaus teises, pareiškė, jog gyvenimas kartu ne santuokoje nėra juridinė „teisė“, bet greičiau atskirų žmonių troškimas. Kardinolas Sodano dar kartą pakartojo Katalikų Bažnyčios „ne“ kartu gyvenančių žmonių, tarp jų ir homoseksualų, sąjungos juridiniam sulyginimui su šeima. Vatikano valstybės sekretorius teigė, jog neegzistuoja juridinės teisės į kokias nors gyvenimo kartu formas, išskyrus šeimą, nes tik ši, kaip ir teisė į gyvybę, į nuosavybę, į laisvę, gali būti pagrįsta natūraliuoju įstatymu. Kardinolas kritiškai atsiliepė apie žmogaus teisių reliatyvinimą, pasitaikantį daugelio vakarų valstybių politikoje ir kritikavo reikalavimus pripažinti tokias naujas juridines teises, kaip antai teisė į abortą. Pasitaiko įvairiausių norų, pageidavimų ir troškimų, bet tai nereiškia, jog visa tai automatiškai tampa teise,- sakė jis. Kardinolas Sodano argumentavo, jog žmogaus teisės turi dvi šaknis. Pirmoji yra Dievo kiekvieno žmogaus prigimtyje įrašytas natūralusis įstatymas. Antroji –istorijos bėgyje Dievo duotas antgamtinis įstatymas, tiksliau, pats Apsireiškimas. Pasak kardinolo, natūralusis įstatymas yra nekintantis, amžinas ir visuotinis, todėl civiliniai įstatymai negali kirstis su natūraliuoju įstatymu, bet greičiau privalo jį atitikti. Natūralusis įstatymas galioja ir netikintiesiems, nes kiekvienas žmogus gali jį suvokti savo sąžinėje ir už tikėjimo ribų. Jei atskirsime žmogaus teises nuo jų šaknies – natūraliojo įstatymo, jos nebeteks veiksmingumo ir naudingumo, sunyks taip, kaip sunyksta medis, šiam pakirtus jo šaknis, - kalbėjo kardinolas. Natūraliojo įstatymo paneigimas veda į juridinį nihilizmą, tęsė kardinolas, kai jokiam įstatymui pagrįsti nebereikia jokios etinės normos ar tiesos. Tada įstatymas tampa tik įstatymo leidėjo valios arba vyraujančių papročių išraiška, gėris yra tik tai, kas tą valią ar papročius atitinka, o blogis tik tai, kas priešinga gėriui. Teisė taptų leidimu daryti tai, kas patinka, galiausiai prarandamas žmogaus asmens orumo pagrindas. Mums toks teisinis nihilizmas nepriimtinas ir krikščionių misija yra priminti žmonėms kokios yra žmogaus teisių medžio šaknys, pabrėžė kardinolas Sodano.
All the contents on this site are copyrighted ©.