2005-09-21 16:52:02

Megemlékezés a lengyel és a német püspökök kiengesztelődésének 40. évfordulójáról
 


Józef Michalik przemysl-i érsek, a Lengyel Püspökkari Konferencia elnöke és Karl Lehmann bíboros, mainzi püspök, a Német Püspökkari Konferencia elnöke közös nyilatkozatban emlékeztek meg a két ország főpásztorainak 40 évvel ezelőtti levélváltására. 1965-ben a lengyel püspökök üzenetben fordultak német testvéreikhez, amiben kiengesztelődésre szólították fel a német főpásztorokat, 20 évvel a második világháború befejezése után. Meghívták őket, hogy vegyenek részt a lengyel nép 966-ban történt megkeresztelkedésének millenáris ünnepségein, és kezdjenek testvéri párbeszédet egymással. Ezek a prófétai szavak: „Megbocsátunk és bocsánatot kérünk”, nagy hatást gyakoroltak a történelem folyására. A német püspökök, akik a lengyel főpásztorokhoz hasonlóan Rómában részt vettek a II. vatikáni zsinat lezárásán, néhány nappal ezután a következőket válaszolták az üzenetre: „Testvéri tisztelettel fogadjuk el a felénk nyújtott kezet. A Béke Istene, a „Béke Királynője” közbenjárására tegye lehetővé, hogy a gyűlölet kísértete soha többé ne álljon közénk”.
40 évvel a két püspöki kar levélváltása és 60 évvel a második világháború befejezése után, most a két ország főpásztorai mély hálával emlékeznek erre a fontos eseményre. „Elődeink keresztény módon viselkedtek” – írják a főpásztorok, emlékeztetve rá, hogy rendkívül nehéz politikai körülmények között vetették meg a lengyel-német kiengesztelődés alapjait. (Itt jegyezzük meg, hogy a lengyel kommunista rezsim akkor nagy felháborodással reagált a püspökök kezdeményezésére). Aggodalommal állapítják ugyanakkor meg, hogy a sötét történelmi időszakok felelevenítése nemcsak kiengesztelődést teremt, hanem felszakítja azokat a sebeket is, amelyek még nem gyógyultak be teljesen. A mostani évforduló jó alkalom arra, hogy teljes erővel elutasítsák azokat a felelőtlen megnyilvánulásokat, amelyek a múlt fájdalmas eseményeit személyes és politikai célokra kívánják a jelenben felhasználni. II. János Pál pápa, aki mint krakkói érsek részt vett a lengyel püspökök üzenetének megfogalmazásában, óva intett az igazságosság hamis értelmezésétől. Dives in misericordia c. enciklikájában írta, hogy az igazságosság fogalmából születő elgondolások gyakran eltorzulnak a megvalósulás folyamán. A múlt és a jelen tapasztalat azt mutatja, hogy az igazságosság önmagában véve nem elegendő, sőt önmaga tagadásához és megsemmisítéséhez vezethet, ha nem teszik lehetővé, hogy a még mélyebb erő, vagyis a szeretet alakítsa az emberi életet legkülönbözőbb dimenzióiban.
Az 1965-ös kiengesztelődés keresztény üzenete bátor tanúságtétel volt, amely messze túljutott a két nép hazáján. A főpásztorok, tudatában a háborús bűnök rettenetes terhének, képesek voltak arra, hogy lerombolják a hidegháborús időszak még fennálló falait, egy teljes egység felé haladó Európa kialakításában bízva. Az elmúlt negyven évben számos esemény történt mindkét országban. Lengyelországban 25 évvel ezelőtt létrejött a kommunista országok első szabad szakszervezeti mozgalma, a Solidarnosc, ma mindkét ország részt vesz az európai integrációs folyamatban. Most ismételten leszögezik: a németek és lengyelek soha többé nem fordítják egymás ellen lelki és anyagi erőforrásaikat. Ma, amikor a lengyel Pápa után XVI. Benedek, a német nép fia lett Péter utóda, mindkét nemzet sajátos módon megtapasztalja, milyen mélyek lehetnek a barátság szálai, ha azokat Krisztus Lelke, a kiengesztelődés és a béke Lelke irányítja.
Az Acta Apostolicae Sedis szentszéki közlöny hétfőn megjelent mellékletében, a II. János Pál pápa halálára érkezett részvét nyilvánítások között olvashatjuk Wolfgang Thierse, a német Bundestag elnöke sorait, miszerint:
„Mi németek, különösen kelet-németek, rendkívül hálásak vagyunk a Pápának azért az elkötelezettségéért, amely hazánk egységének visszaállítására irányult. Már krakkói érsek korában sokat tett a lengyel és a német keresztények közötti párbeszéd és megértés érdekében, különös tekintettel az NDK keresztényeire. Fáradozása fontos lépést jelentett Lengyelország és Németország második világháború utáni megbékélésében.”  All the contents on this site are copyrighted ©.