2005-09-21 16:49:23

Въплощението на Христос в историята на човечеството и значението на спортната етика


RealAudioMP3

“ Спортът, като средство за едно обновено човешко общество, базиращо се на духовните и морални ценности за взаимно уважение, братско зачитане и лоялност.Спортуването , да бъде принос за солидарността сред народите и различните култури”. Това Папата пожела в края на генералната аудиенция, в която взеха участие над 26 хиляди поклинници, между които делегация на изпълнителния Комитет към Италиянската футболна федерация и гурпа младежи от 16 държави, сътрудници на Папския Съвет Кор Унум в изпълнението на проекта “Calcio-Cares ” за помощи на децата от Източна Европа.

Миналата сряда, Негово Светейшество говори в поредното катехистично размишление за първата част на псалм 131ви, за да продължи днес с втората, която е посветена на “възлизането на Господнето покоище в Йерусалим” - най-великото събитие от историята на Израил. “Давид – каза Светият Отец – дава “оброк”, че няма да взеле и се установи в царския палат, в дома си, докато не намери “място за Господа, жилище за Силния Яковов”. Този оброк – определи Папата е същия, който Пророк Натан дава на царя Давидов, вестейки, че неговият “дом и неговия престол ще пребъдят во веки”.

“Ясно е обаче – допълни Беденикт XVI – че “клетвата Господня пред Давид” изисква човешката заангажираност и готовност. Не напразно псалмоповецът определя, че всичко ще бъде изпълнено от Всевишния, при точно определени условия. Бог гласи: “Ако твоите синове спазват Моя завет и Моите откровения, то те ще седят вечно на царския престол”. Следователно, на Божиите обещания и дарове, човешкият отговор е верност и прилежност в диалога между Господа и чедата. В този именно диалог – подчерта Папата – се преплитат два вида свободи – божествената и човешката”.

“Бог – каза Негово Светейшество – ще благослови плодовете и ще се погрижи да нахрани сиромасите, бедните “ще засити с хляб” – свидетелства псалмопевецът. Спасителната мантия Господня ще бъде положена над свещениците, а богоугодните ще бъдат огряни от радостта на блаженството. Всичко това – определи Бенедикт XVI - ни възвръща отново към истината за “Памазаника”, за Месия, Който е Исус .

“Става дума – каза Папата – за Бог Емануил, който е със своите чеда, живее при тях, с тях и в тях, благославя ги, за да останат единени в истината и правдата Господни. Духовният смисъл, християнското тълкуване на този псалм – обобщи Светият Отец – е предвестие на свидетелството на евангелистът Йоан, когато гласи: “Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина”.

Папа Бенедикт XVI завърши поредното 64 катехистично размишление за седмичната генерална аудиенция с поздрави към групите поклонници и Апостолически Благослов.

Ред. Кр. Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.