2005-09-20 18:20:46

Az assisi Szent Kolostorban politikusok és tudósok eszmecseréje a fejlődésről és a természetvédelemről


Az assisi Szent Kolostor látta vendégül a „Környezet és Lelkiség” témájáról megrendezett egy napos értekezletet, amely során élénk vita alakult ki a fejlődésről és a földgolyó védelméről. A megbeszélést három szakcsoportban végezték: a tudomány, a politika és kommunikáció területén. A nap végén a Szent Kolostor kusztosza, Vincenzo Coli ferences atya a következő szavakkal foglalta össze a találkozó jelentőségét: Az értekezlet igen jól sikerült - mondta Coli atya – mivel az elhangzott előadások és a disputák a felelősség vállalására helyezték a hangsúlyt. A legnagyobb vita az energia kérdésében, nevezetesen a nukleáris energia körül alakult ki. Francesco Rutelli ellenzéki politikus szerint Olaszországnak 10 évre szóló energia tervre lenne szüksége, amelynek mérlegelnie kellene a különböző források lehetőségeit, különös tekintettel arra, hogy Olaszországban rendkívül kritikus a helyzet. Altero Matteoli olasz környezetvédelmi miniszter annak a véleményének adott hangot, hogy a fejlődés és a környezetvédelem világméretű probléma, amelyet egyetlen ország sem tud megoldani egyedül. A résztvevők különböző politikai színezete nem akadályozta meg annak a közös álláspontnak a kialakítását, hogy Itáliának új energia tervre van szüksége, amelynek szem előtt kell tartania a nemzet szükségleteit. Az értekezleten számos tudós is részt vett, köztük a Nobel díjas Rita Levi Montalcini. A találkozót egy koncert zárta, melynek Assisi Szent Ferenc Naphimnusza jegyében ez a címet adták: „Fivérünk a Nap és Anyánk a föld”.







All the contents on this site are copyrighted ©.