2005-09-20 15:19:18

НЕ на пробни бракове и юридическо признаване на мними семейни двойки. НЕ на тероризма, глада и мизерията.


“Църквата не се обявява и не подържа една или друга политическа формация. Църквата се грижи и действа за човешкото благо. Не съществува никаква реална нужда от нови норми в законодателството на Италия, които по примера на Франция да учредят, признаят и удобрят така нареченото “второстепенно или малко, мнимо бракосъчетание”, каквото е “ Pacs” , която юридическа форма, засенчва естествения характер на семейството и неговите ценности.” Това изтъкна кард. Камило Руини, открил заседанията на постоянния Епископски Съвет в Италия. От вчера църковните йерарси обсъждат главните теми, които между 1 4 и 18 ноември ще обединят епископите в Асизи за тяхната 55 Генерална асамблея.

“Законодателите – подчретава кард. Руини – трябва преди всичко да се погрижат за подкрепата на семейството, за социалната помощ и осигуряване на нужните условия, които биха поощрили увеличаването на раждаемостта, чиито коефицент в Италия е значително нисък”. По отношение на спортните въпроси за признаване на юридически статут за двойки в съжителство, църковният йерарх определя: “Главната изходна точка е, че семейсвото не е една случайна социологическа формация – последствие на особени исторически и икономически условия. Семейството е неразривна естествена връзка между мъжа и жената и е резултат на взаимната съпружеска любов и привързаност. Всякакъв друг вид, на съжителство и пробни бракове, или псевдо-съпрузи между хора от един и същи пол е само банализиране на плътта, което води до банализиране на човешката личност”. Относно този деликатен аргомент, Председателят на Епископската Конференция в Италия споменава църковния документ за “Семейството и двойките в съжителство”, публикуван през 2000та година от компетентния Папски съвет. Кард. Камило Руини говори за семейните задължения и права и цитира член 29 от италиянската конституция, който дава юридическо признание на законно сключените граждански бракосъчетания и които не могат да бъде оприличени на така наречените “пробни бракове”.

Говорейки за етическите и християнски ценности и свидетелстваните древни и плодотворни отношения между Църква и Държава, църковният йерарх споменава визитата, която Папа Бенедикт XVI направи на италиянския Президент Адзелио Чиампи. По този повод, кард. Руини не пропусна да пожелае на италиянския народ , никога да не отрича и задгърбва своето християнско наследство, което е част от националната история и което съхранено е в състояние да даде нови и още по-ценни от миналото плодове.

Между редицата важни аргоменти, които кард. Руини акцентира са: заплахите на тероризма и нарушаване условията за мирно и братско съжителство, положението в Близкия Изток и дългът на международната общност да подкрепя помирителния процес, да се бори с бедността и мизерията в света, причинители на висока детска смъртност във все още не малкото слаборазвити държави. Кард. Руини споменава африканския континент, чиито външи дългове спъват икономическия напредък и социалната независимост, факти, така ясно отразени в докладите на Организацията на Обединените Нации. Председателят на италиянската епископска конференция отделя внимание на вече поетия от държавите път за европейска интеграция, като не пропуска да спомене задълженията на страните-кандидати за членство , от които се очаква да положат усилия и искрена осторожност в приравняване на необходимите за присъединяването условия.

Ред. Кр. Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.