2005-09-19 16:13:29

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán: Tak ako každú nedeľu, aj včera sa Svätý Otec prihovoril pútnikom zhromaždeným na nádvorí apoštolského paláca v Castel Gandolfo. Pred modlitbou Anjel Pána povedal:
 
Drahí bratia a sestry,
 
keďže eucharistický rok sa blíži k svojmu záveru, chcel by som sa zamyslieť nad osobitne dôležitou témou, ktorá ležala na srdci aj môjmu ctihodnému predchodcovi Jánovi Pavlovi II: vzťah medzi svätosťou, ktorá je cestou a cieľom putovania Cirkvi a každého kresťana, a Eucharistiou.
 
Moje myšlienky dnes osobitne adresujem kňazom, a chcem zdôrazniť, že práve v Eucharistii spočíva tajomstvo ich posvätenia. V sile posvätnej vysviacky, kňaz prijíma dar a poslanie sviatostne opakovať gestá a slová, ktorými Ježiš počas poslednej večere ustanovil pamiatku Veľkej Noci.
 
V jeho rukách sa obnovuje tento veľký zázrak lásky, pre ktorý on sám je povolaný stávať sa vždy viac verným svedkom a ohlasovateľom (por. Lett. ap. Mane nobiscum Domine, 30).
 
Dobre vieme, že platnosť sviatosti nezávisí od svätosti celebranta, ale má vplyv na jej účinnosť, pre neho samotného a pre ostatných, je tým väčšia, čím viac ju on sám prežíva s hlbokou vierou, vrúcnou láskou a v duchu horlivej modlitby.
 
V priebehu roka, nám liturgia predstavuje príklady svätých služobníkov oltára, ktorí čerpali silu k nasledovaniu Krista z každodenného intímneho stretnutia s ním, v slávení Eucharistie a jej poklony.
 
Pred niekoľkými dňami sme si spomínali na svätého Jána Chryzostoma, patriarchu Konštantínopolu žijúceho na konci 4. storočia. Bol nazývaný „zlatoústy“ – pre svoju mimoriadnu výrečnosť.
 
Nazývali ho však aj „eucharistickým doktorom“ pre svoju rozsiahlu a hlbokú náuku o najsvätejšej Sviatosti. „Božská liturgia, ktorá sa slávi vo východných cirkvách – liturgia svätého Jána Chryzostoma“ – nesie jeho meno a motto: „stačí jeden človek plný horlivosti, aby zmenil národ“. Tento výrok ozrejmuje, aké je účinné pôsobenie Krista prostredníctvom svojich služobníkov.
 
V našom čase, vyniká postava svätého Pia z Pietrelčiny, na ktorého si spomenieme v piatok. Keď slávil svätú omšu, tajomstvo Kalvárie prežíval s takou zapálenosťou, že budoval vieru a zbožnosť všetkých prítomných.
 
Keď myslíme na kňazov, ktorí našli osobitné zaľúbenie v Eucharistii, nemôžeme zabudnúť na svätého Jána Mária Vianneyho, pokorného arského farára v období francúzskej revolúcie.
 
Svätosťou svojho života a pastoračnou horlivosťou sa mu podarilo urobiť z nepatrného kútu krajiny vzor kresťanskej komunity, oživovanej Božím slovom a sviatosťami.
 
Obráťme sa teraz na Pannu Máriu a osobitným spôsobom prosme za kňazov na celom svete, aby z tohto roku Eucharistie mohli zožať ovocie obnovenej lásky voči Sviatosti, ktorú slávia. Aby na príhovor Panny Márie, Matky Božej, mohli vždy žiť a svedčiť o tajomstve, ktoré je vložené do ich rúk pre spásu sveta“.
 
(rv, 190905, ls)All the contents on this site are copyrighted ©.