2005-09-19 18:04:45

Pasibaigė Lenkijoje vykęs krikščionių pasauliečių judėjimų suvažiavimas.


Sekmadienį, rugsėjo 18 dieną, Lenkijos mieste Gniezne baigėsi VI tarptautinis Europos krikščionių pasauliečių asociacijų ir judėjimų suvažiavimas. Tris dienas per 850 dalyvių, atstovaujančių apie 200 įvairių organizacijų, dirbančių kultūros, politikos ir bažnytinėse srityse, kartu su islamo ir žydų atstovais, diskutavo tema „Dialogo Europa. Būti krikščionimis pliuralistinėje Europoje“. Jame dalyvavo daug svarbių svečių: Popie˛iškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Walteris Kasperis, Maskvos patriarchato atstovas vyskupas Hilarionas, Evangelikų Bažnyčios tarybos Vokietijoje pirmininkas vyskupas Wolfangas Huberis, Britanijos tautų sandraugos vyriausias rabinas Jonathanas Sacksas, Bosnijos-Hercegovinos vyriausias muftis Mustafa Cerič, Italijos Europos reikalų ministras Rocco Buttiglione, Europos Sąjungos komisaras Jánas Figelis, buvęs Vokietijos kancleris Helmutas Kohlis, daug intelektualų, istorikų ir ekspertų, neabejingų suvažiavimo Gniezne temai. Kongrese buvo diskutuojama dviem pamatiniais klausimais. Pirma, kaip krikščionys turėtų gyventi ir evangelizuoti sekuliarizuotos ir pliuralistinės Europos kontekste. Antra, ką pasauliečiai krikščionys gali duoti besivienijančiai Europai? Kardinolas Walteris Kasperis, paklaustas apie tai, sakė: „krikščionybė formavo Europą. Nebūtų Europos be krikščionybės. Tačiau krikščionybė pasidalijo į ortodoksus, katalikus ir evangelikus, o tai padalijo ir Europą. Tad įvairių Europos Bažnyčių suartėjimas padėtų Europos integracijos procesui. Negana tik ekonominės integracijos, reikia ir ekumeninės, nes Europai reikia sielos, o ši gali būti tik krikščioniška“. Jis teigė, jog įvairios Bažnyčios, nors ir nepasiekusios vienybės, gali kartu bendradarbiauti daugeliu klausimu ir pažymėjo, jog kai kurių šalių Bažnyčios, kaip antai Vokietijos, jau yra sukaupusios nemažai darbo kartu patirties socialinėje ar politinėje srityse. Tą patį priminė ir vyskupas Michaelas Fitzgeraldas, Popie˛iškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas. Trumpai apžvelgęs dažnai konfliktiškus religijų tarpusavio santykius, vyskupas Fitzgeraldas sakė, jog nors krikščionybė ir yra pagrindinė Europos šaknis, šiandieninė Europa neabejotinai yra etiškai, kultūriškai ir religiškai pliuralistinė. Ir nereikia manyti, jog tai katastrofiška, priešingai, tai gali būti paskata augimui. Pliuralizmo sąlygomis religinis identitetas nebūtinai turi nuslysti į vieną iš dviejų kraštutinumų: arba visiškai ištirpti sekuliarioje kultūroje, arba visiškai u˛sidaryti savyje. Krikščionims, tęsė vyskupas, elgesio pavyzdys turėtų būti palyginimas apie gerąjį Samarietį ir jį lydintis Jėzaus paaiškinimas. Krikščionis neturi laukti, kol kitas jam taps kaimynu, tačiau turi stengtis pats tapti kaimynu kitam. Žinoma, tai nėra lengva, dažnai tam reikia laiko ir pastangų. Tačiau žmonės, kurie tai sugeba įgyvendinti, gali būti pavadinti „taikdariais“. Vyskupas pažymėjo, jog įvairių religijų atstovai gali kartu darbuotis dėl tokių socialinių ir moralinių vertybių įgyvendinimo, kaip antai religinės diskriminacijos mažinimas, kova už pagarbą žmogaus gyvybei, emigrantų ir pabėgėlių teisės, pagalba vargstančioms šalims. Labai naudingos oficialios bendros institucijos, sudarytos iš dviejų ar daugiau skirtingų konfesijų ir religijų atstovų. Tai susitikimo, diskusijų ir bendrų veiksmų vietos. Galiausiai, sakė Popie˛iškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas, svarbu kartu melstis, nes bendroje maldoje skirtingų tikėjimų žmonės pasiekia tokią vienybę ir solidarumą, kokio jiems nepavyktų pasiekti kalbantis žodžiais.

Kongresui baigiantis Gniezno arkivyskupas Henrykas Muszynskis visų kongreso dalyvių vardu parašė atsakymą į popiežiaus Benedikto XVI pasveikinimo laišką. Jame arkivyskupas padėkojo už Šventojo Tėvo dėmesį suvažiavimui ir perdavė visų dalyvių, ypač gausiai dalyvavusio jaunimo, pažadą laikytis ir skleisti tas vertybes, kurios per šimtmečius tapo dvasinės Europos dimensijos pamatine dalimi.
All the contents on this site are copyrighted ©.