2005-09-19 16:40:02

Nová jar kresťanstva


Poľsko: V dňoch od 16. do 18. septembra sa v meste Gniezdno konal v poradí VI. kongres laických kresťanských hnutí a asociácií v Európe. Kongres sa tohto roku niesol v znamení motta: „Európa dialógu. Byť kresťanom v pluralistickej Európe“.
 
Na záver kongresu, jeho 800 delegátov, ktorí zastupujú viac ako 250 rozličných združení, organizácií či kresťanských hnutí v Európe, adresovalo pápežovi Benediktovi XVI. nasledujúce posolstvo:
 
„Milovaný Svätý Otec, počas nášho stretnutia sme nadobudli skúsenosť, že katolícke hnutia a asociácie sa cítia byť zodpovedné za duchovný rozmer Európy v budúcnosti.
 
S obnoveným nadšením a s pevným záväzkom predstavujú už dnes viditeľný znak „novej jari kresťanstva“. Chceme vás, Vaša Svätosť, tiež ubezpečiť, že mladí ľudia, ktorí sa aktívne zúčastňovali na prácach kongresu, vnímajú seba samých ako kvas novej Európy, v ktorej chcú žiť, a ktorú chcú presiaknuť evanjeliovým duchom.
 
Skúsenosť VI. Kongresu v Gniezne bola pre nás všetkých opravdivou školou dialógu a zároveň táto skúsenosť bola pre nás výzvou k aktívnej účasti na dialógu potrebného pre budúcnosť Európy.
 
Modlíme sa v dôvere, aby toto stretnutie prinieslo duchovné ovocie a silu potrebnú k svedectvu o kresťanskej identite na našom kontinente“ – píše sa v posolstve Svätému Otcovi, ktoré v mene jeho delegátov kongresu napísal arcibiskup Gniezdna Mons. Henryk Muszyński.
 
(rv, 190905, ls)All the contents on this site are copyrighted ©.