2005-09-19 16:19:17

Biskupi majú byť učiteľmi viery


Vatikán: Benedikt XVI. dnes na poludnie prijal vo svojom letnom sídle v Castel Gandolfo skupinu biskupov, ktorí boli vymenovaní počas posledného roka. Medzi nimi bol aj nový Nitriansky diecézny biskup, Mons. Viliam Judák.
 
Títo biskupi sa zúčastňujú kurzu, ktorý pre nich každoročne organizuje Kongregácia pre biskupov.
 
Svätý Otec v úvode svojho príhovoru vyzdvihol význam kurzu pre nových biskupov, ktorý je príležitosťou na uvažovanie nad niektorými aspektmi biskupskej služby. „Je užitočné – zdôraznil Benedikt XVI. – aby biskup mal na začiatku svojej misie možnosť zamyslieť sa nad úlohami a problémami, ktoré ho čakajú“.
 
„Už po prvých krokoch v biskupskom úrade ste si určite uvedomili, ako veľmi je potrebná pokorná dôvera v Boha a apoštolská odvaha, ktorá vychádza z viery a zmyslu zodpovednosti biskupa.
 
Každý z vás, drahí bratia, si musí byť istý, že pri plnení služby nikdy nie je sám, pretože Pán je vám na blízku svojou milosťou a prítomnosťou, ako nám to pripomína dogmatická konštitúcia Lumen Gentium v ktorej je potvrdená prítomnosť Krista Spasiteľa v osobe a služobnej činnosti biskupa (por. č. 21).“
 
V ďalšej časti príhovoru Benedikt XVI. zdôraznil, že jednou z úloh biskupov je byť učiteľmi viery.
 
„Ako nástupcovia apoštolov, drahí spolubratia, ste doctores fidei, skutoční učitelia, ktorí s rovnakou autoritou, ako Kristus ohlasujú ľuďom vieru v život. Veriacim, ktorí boli zverení vašej pastoračnej službe musíte pomôcť objaviť radosť z viery, radosť byť osobne milovaní Bohom, ktorý obetoval svojho syna Ježiša za našu spásu“.
 
V závere príhovoru Svätý Otec vyzval biskupov, aby boli blízko svojim kňazom a laikom vo svojich diecézach. Prostredníctvom vás im posielam moje požehnanie.
 
„Drahí spolubratia, majte veľkú dôveru v milosť a odovzdávajte túto dôveru aj vašim spolupracovníkom, aby cenná perla viery bola vždy chránená, aby žiarila a odovzdávala svoju čistotu“.
 
(rv, 190905, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.