2005-09-19 16:35:01

„A püspökök tudjanak a hit mesterei lenni és mindig álljanak közel egyházmegyéjük papjaihoz és hitoktatóihoz” - XVI. Benedek pápa ezt az üzenetet intézte az elmúlt év során kinevezett 112 új püspökhöz, akiket hétfőn délelőtt Castel Gandolfóban fogadott kihallgatáson.
 A 112 új fopásztor – köztük négy görög-katolikus ezekben a napokban tanulmányi értekezleten vett részt, amely során a szolgálatuk kezdetével kapcsolatos kihívásokkal és problémákról végeztek megfontolásokat. A Szentatya és az új püspökök találkozása igen szívélyes és örömteljes hangulatban zajlott le 5 hónappal azután, hogy XVI. Benedeket Péter székébe választották.
A Szentatyát az új püspök nevében Giovanni Battista Re bíboros, a Püspöki Kongregáció prefektusa köszöntötte. Szavai szerint a jelen lévo püspökök – akiknek a szívében még nagyon elevenen él szentelésük pillanatának meghatottsága - azt szeretnék kifejezni a Szentatyának, hogy mily nagy támaszt jelen számukra a pápai tanítóhivatal világossága és a pápaság elso hónapjaiból fakadó tanúságtétel valamint Isten és az egyház szeretete.
Beszédében a Szentatya a feltámadt Krisztusnak Apostolaihoz intézett szavaival fordult az új fopásztorokhoz: „Béke veletek!” „Püspöki szolgálatotok elején elzarándokoltatok Szent Péter sírjához, hogy megújítsátok hiteteket és elmélkedjetek arról a felelosségetekrol, amely mint az Apostolok Utódaira hárul rátok, valamint azért, hogy kifejezzétek a Pápával való szeretetközösségeteket” – mondta a Szentatya.
Az újonnan kinevezett püspökök számára rendezett tanulmányi napok már hagyománnyá váltak és lehetoséget nyújtanak arra, hogy a fopásztorok elmélyítsék szolgálatuk néhány fontosabb szempontját. Ez a találkozó beleilleszkedik azoknak a kezdeményezéseknek a sorába, amelyek célja a püspökök állandó továbbképzése, az „Pastores gregis” k. Apostoli Buzdítás tanítása szerint.
A Szentatya köszönetét fejezte ki Giovanni Battista Re bíborosnak, a Püspöki Kongregáció prefektusának, valamint Antonio Vegliò érseknek, a Keleti Egyházak Kongregációja titkárának, örömmel állapítva meg, hogy a keleti szertartású püspökök is csatlakoztak a kezdeményezéshez. A Pápa az Istenbe vetett alázatos bizalmat és az apostoli bátorságot emelte ki azok közül a tulajdonságok közül, amelyek alapvetoen szükségesek a püspöki szolgálathoz. Pál apostol tudatában volt lelkipásztori feladata nagyságának, ezért reményét kizárólag az Úrba helyezte: „Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erot ad” – írta a Filippekhez intézett levelében.
A püspökök feladatai között XVI. Benedek pápa azt hangsúlyozta, hogy legyenek mindenekelott a hit mesterei. Mint az Apostolok utódai, legyenek a hit hiteles doktorai, „Doctores fidei”, akik Krisztus tekintélyével hirdetik a hitet. A gondjaikra bízott hívek számára mutassák meg a hit örömét, azt az örömet, hogy Isten személyesen szereti oket, hiszen mindnyájunk üdvösségére elküldte Fiát, Jézus Krisztust. Gyengeségeink és buneink ellenére is szeret bennünket: szeretete ad értelmet életünknek és a világ életének.
„Szent Péter és Pál ünnepén átadtam az egyháznak „A Katolikus Egyház Katekizmusának rövid összefoglalását, Kompendiumát” – emlékeztetett rá beszédében a Szentatya. Ma gondolatban átnyújtom mindnyájatoknak az egyház hitének ezt a két alapveto dokumentumát, hogy jelentsenek vonatkozási pontot tanításotok számára, illetve jelezzék azt a hitközösséget, amelyben élünk. A Kompendium párbeszédes formája és a képillusztrációk segíteni akarják a hívo embereket, hogy szermélyesen válaszoljanak Isten hívására és lépjenek vele személyes kapcsolatra. A vele folytatott párbeszéd a közösségben liturgikus imává szélesedik ki, amelyek szépségükkel hozzájárulnak Isten misztériumának szemléléséhez. A „hit törvénye” így az „imádság törvényévé” válik.” A Szentatya arra buzdította az újonnan kinevezett püspököket, hogy támogassák papjaikat, de az egyházmegyék számos katekétáját is, akik fopásztori szolgálatukat segítik. Mint Isten misztériumainak elso számú kiszolgáltatója, a püspök, egyházmegyéjében felelos az Eucharisztia méltó és megfelelo ünnepléséért is –emlékeztetett még rá a Pápa, majd Mária oltalmába ajánlva apostoli áldását adta a nemrégen kinevezett püspökökre.All the contents on this site are copyrighted ©.