2005-09-17 13:25:32

A Legszentebb Üdvözítő Szent Brigitta rendjének új hivatásai


Kisboldogasszony ünnepén a Szent Brigitta nővérek római központi templomában, a Piazza Farnesén 7 új nővér tett fogadalmat. Ezzel az ünnepséggel egyidőben a rend más házaiban összesen 34 új nővér tette le fogadalmait, 32-en pedig megkezdték a noviciátust. A római szertartás során José Saraiva Martins bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa homíliájában „dicsőséges fának” nevezte a Szent Brigitta nővérek rendjét, amely az évszázadokon át főként Boldog Maria Elisabeth Hesselblad reformja által megújult, megfiatalodott, megerősödött és ágai ma már átnyúlnak Európán, Közel-Keleten, Indián, a Fülöp-szigeteken, Latin-Amerikán, az Egyesült Államokon és Kubán is. Kisboldogasszony napja különösen fontos a rend életében, mivel 94 évvel ezelőtt éppen ezen az ünnepen Boldog Elisabeth Hesselblad három nővértársával együtt megkezdte a Brigitta rend reformját. Ma a rendhez Tekla Famiglietti apátnő vezetése alatt 700 szerzetesnő tartozik, akik 45 közösségben élnek a világ különböző részein. A rend lelkiségének középpontjában Krisztus kínszenvedése áll, a keresztény egység építésének sajátos hivatásával együtt. Főként az észak-európai luteránusokkal ápolják a kapcsolatokat. A svéd Boldog Elisabeth Hesselblad ugyanis luteránus volt és később tért katolikus hitre.
 All the contents on this site are copyrighted ©.