2005-09-17 15:57:33

"Бедните не могат да чакат" - кард. Содано пред извънредното заседание на високо равнище в Ню Йорк. Peacebulding е новата Комисия към ООНе


“Гладните не могат да чакат” - това бе заявил Папа Йоан Павел ІІ при посещението си през 1987 год. в Чили. Това подтвърди Държавният ватикански Сектретар – кард. Анджело Содано пред извънредната сестия на Генералната Асамблея на Организацията на Народните Нации в Ню Йорк. Делегат от името на Папа Бенедикт XVI – кард. Содано изтъкна на първо място спешната нужда от незабавна реформа в структурата на ООНе, с цел по-ефикасната борба с бедността в света. “Много са случаите – определя църковният йерарх – при които след редица обещания и проектопрограми, реализацията е недостатъчна, незадоволителна, разочароваща и обекуражаваща очакванията на страдащите народи”. Кард. Содано настоява за преобразования във вътрешната организация на международната институция, които да са в състояние да се справят бързо и ефикасно с нуждите на изостаналите и все още тънещи в мизерия държави. Освен това, официалният представител на Светия Престол подчетава дълга и отговорността на ООНе в делото за осигуряване и съхранение на световния мир, “за която мисия – определя църковният йерарх – са необходими нови юридически международни структури, посредством които да се постигне разрешаване на важните пробреми, като: разоръжаването, борбата с тероризма и криминалната престъпност. Кардинал Содано предлага да бъде учредена специална Комисия – Peacebulding - за мира в света, която да се справи с все още съществуващите проблеми в страните с вътрешни военни конфликти или от скоро претърпяли трагедията на войната. Държавният Ватикански Секретар не пропуска да спомене: страните по територията на Балканския п-ов, африканските държави и Близкия Изток, където все още очаква разрешение проблема за използването на сила при разоръжаване на агресорите. “Светият Престол – подчертава кард. Анджело Содано – поощрява и окуражава държавите, да продължат мирните преговори за прилагане на практика на принципа за отговорност и защита, до онзи момент, в който с посредничеството на компетентния и миродавен Съвет за Сигурност ще се стигне до разрешаване на съществуващите пробреми, застращаващи националия и международен мир. Държавният Ватикански Секретар не пропуска да акцентира болезнената тема за човешкото развитие и отправя апел към международната общност за сериозна подкрепа в тази насока, сочейки пътищата на икономическата мобилизация и финансова солидарност на богатите държави в света. “По този начин – подчертава кард. Содано – ще се стигне до пълно опрощение на външните дългове на бедните страни, които от своя страна са длъжни да се преборят с корупцията, да реформират националната възпитателна система и обърнат сериозно внимание на здравословните институции и органите за социална грижа. Официалният пратеник на Папата за извънредното заседание на високо равнище на ООНе в Ню Йорк – кард. Анджело Содано завършва своето изказване с темата за човешкото здраве и заплахите в съвременния свят.”

Pe дл Кр. КемаловаAll the contents on this site are copyrighted ©.