2005-09-16 16:52:01

XVI. Benedek pápa beszéde a „Dei Verbum” zsinati dokumentum közzétételének 40. évfordulójára rendezett kongresszus résztvevőihez


A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 14-én délután a római Domus Mariae konferencia központban nyílt meg a Dei Verbum zsinati konstitúció közzétételének 40. évfordulójára rendezett nemzetközi értekezlet, amelyen98 ország mintegy 400 küldötte vesz részt. A Szentatya örömmel gratulált a Katolikus Bibliaszövetség és a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa kezdeményezéshez, hogy nemzetközi kongresszust rendezzen a II. Vatikáni Zsinat egyik legfontosabb dokumentuma közzétételének 40. évfordulójára. „Üdvözlöm a bíborosokat és püspököket, akik legfontosabb tanúi Isten Szavának, a teológusokat, akik kutatják, értelmezik, és mai nyelvre lefordítják a Bibliát, a lelkipásztorokat, akik a szükséges megoldásokat keresik benne korunk problémáira” – mondta a Szentatya. Külön köszönet illeti a Katolikus Bibliaszövetséget a biblikus pasztoráció területén végzett tevékenységért, a Tanítóhivatal iránti huségért, és a biblikus ökumenizmus terén képviselt nyitottságért. A Pápa köszöntötte még a keleti és nyugati egyházak, valamint közösségek jelen lévo „testvéri küldötteit” és a nagy vallások képviseloit.
Az üdvözletek után a Szentatya rátért a Dei Verbum zsinati konstitúció méltatására. Szavai szerint fiatal teológusként személyes részt vett az okmány kidolgozásával járó igen élénk vitákban. „Dei verbum religiose audens … Isten igéjét vallásos tisztelettel hallgatva és bizalommal hirdetve …” – idézte a Pápa latinul a konstitúció elso szavait. Ezek a szavak az egyház egy minosíto szempontját hangsúlyozzák, azt, hogy az egyház olyan közösség, amely hallgatja és hirdeti Isten Szavát. Az egyház nem önmagából, hanem az Evangéliumból él és mindig az Evangéliumból olvassa ki, hogy milyen úton kell járnia. Ezt a magyarázatot minden keresztény embernek önmagára kell alkalmaznia, mert csak az hirdetheti az Igét, aki mindenekelott meghallgatja azt. A hirdetonek ugyanis nem önmagát, a saját tudományát kell tanítania, hanem Isten bölcsességét. Az egyház tudja, hogy a Szentírásban Isten él és mindenkor úgy tiszteli a Szentírást, mint Krisztus testét., Szent Jeromos jogosan állítja - és ezt a Dei Verbum is idézi -, hogy „aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust.” Az egyház és Isten Szava elválaszthatatlanok egymástól. Isten Szava állandóan felhangzik az egyház tanításában és egész életében.
Hálásak vagyunk Istennek – folytatta beszédét a Szentatya -, hogy a Dei Verbum konstitúció hatására az utóbbi idoben nagyobb megbecsülésnek örvend Isten Szava, hogy általa megújult az egyház élete, foként a prédikációban, a katekézisben, a teológiában, a lelkiségben és ökumenikus téren. Az egyháznak mindenkor meg kell újulnia Isten soha el nem évülo és soha ki nem apadó Szavában.
XVI. Benedek pápa végül a Lectio divina, a Szentírás olvasása osi hagyományának követésére buzdított, a lélek bensojében történo imádsággal együtt. A Bibliát olvasva Isten szól hozzánk, az imában pedig mi bizalommal válaszolunk. „Ez a megfelelo módon szorgalmazott gyakorlat új spirituális tavaszt eredményez– errol meg vagyok gyozodve” mondta a Szentatya, majd végül Isten áldását kérte az értekezletre és a résztvevoket eltölto bizalomra, hogy „az Úr igéje terjedjen…” a föld végso határáig, hogy az üdvösség üzenetének hirdetésén keresztül az egész világ higgyen, a hitben reméljen, és a reményben szeressen. (Vö DV1).
 
 All the contents on this site are copyrighted ©.