2005-09-16 14:53:33

Nenávisť voči kresťanom stále pretrváva


Brusel: Netolerancia, diskriminácia, kultúra nenávisti proti kresťanom a ostatným náboženstvám. Atmosféra, ktorá sa často zvrháva k násilným akciám, ktoré urážajú veriacich, komunity, miesta kultu a cintoríny.
 
To je v kocke obraz súčasnej situácie, ktorú predstavili policajní odborníci na stretnutí organizovanom Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Stretnutie sa uskutočnilo od 12. do 13. septembra vo Viedni.
 
Vatikán na konferencii zastupoval Antonio Gaspari, ktorý kladne ocenil činnosť organizácie, ktorá venuje osobitnú pozornosť „netolerancii a diskriminácii voči kresťanom a členom ostatných náboženstiev“.
 
Potom ako pripomenul, že Svätá stolica „neprestane pozdvihovať svoj hlas proti akejkoľvek forme diskriminácie a násilia vykonanej z rasových, etnických, jazykových, alebo náboženských dôvodov“, vatikánsky delegát konštatoval, že „napriek úsiliu, ktoré vynakladajú členské štáty OBSE na poli ľudských práv, v niektorých štátoch prežívajú zákony, rozhodnutia, či postoje, ktoré bránia, alebo aspoň obmedzujú vykonávanie takýchto práv.
 
Týmto spôsobom poškodzujú cirkvi a kresťanské komunity, ostatné náboženské spoločenstvá a príslušných veriacich“.
 
Antonio Gaspari kritizoval aj „netolerantný a nezriedka aj ohováračský postoj voči kresťanom zo strany masovokomunikačných prostriedkov“.
 
Názorom Svätej stolice je, že skutočný pluralizmus v médiách vyžaduje „správne informovanie o náboženských udalostiach, záruku, že aj náboženské komunity budú mať prístup do médií a bude v nich upustené od príspevkov s nádychom nenávisti voči kresťanom a členom ďalších náboženstiev“.
 
(zenit, 150905, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.