2005-09-16 14:50:40

Cirkev nie je fundamentalistická


Rím: Katolícka cirkev „nie je, ako sa niektorí domnievajú fundamentalistická“. Jej opozícia voči relativizmu a ateizmu pramení z istoty, že „Boh nemôže byť vylúčený z ľudských životov bez toho, aby človek nestratil zmysel života a aby nespáchal barbarstvá, ktoré robia históriu tak bolestivou“.
 
Úvodník nového čísla jezuitského časopisu La Civiltá cattolica uznáva existenciu niekoľkých „skupín s fundamentalistickým zameraním“, upresňuje však, že „Katolícka cirkev odmieta každý fundamentalizmus, ako niečo, čo protirečí viere“.
 
A to až natoľko, že dokonca Biblia nie je považovaná za „diktovanú Bohom“, ale „napísanú pod pôsobením Ducha Svätého ľuďmi“.
 
(Avv., 160905, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.