2005-09-16 14:35:55

Църквата живее от Светото писание


Да се разпространява Словото Божие по всички краища на земята без да се забравя връзката между него и Църквата., защото никое пророческо писание не може да бъде подлагано на частно тълкуване. За това настоя Папата, в срещата с участниците в Симпозиума свикан по повод 40-годишнината от съборната конституция Деи Вербум.

Църквата не живее от самата себе си, каза Папата, а от Евангелието и от Евангелието винаги и неотменно извлича насоките за своя път. Нещо, допълни, което всеки християнин трябва да приложи за самия себе си. Само който слуша Словото, може след това да стане негов вестител. Той не трябва да разпространява своите знания, а Божията премъдрост, която в очите на света често пъти изглежда безумство.

Църквата добре знае, че Христос живее в Светото Писание. Именно затова, допълни, както поучава конституцията Деи Вербум , тя отделя същото почитание към него, както към самото Тяло на Господа.

Църквата и Словото Божие са неотделимо свързани помежду си. Църквата живее от Божието слово, а Словото Божие отеква в Църквата, в нейното поучение и в целия й живот.

Папата посочи, че в последно време и благодарение на Конституцията по-задълбочено е оценено фундаменталното значение на Словото Божие. От това произтече едно обновление в живота на Църквата, особено в проповядването, катехизиса, теологията, в духовността и в самия екуменически път. Църквата трябва винаги да се оживява и утвърждава и Словото Божие, което никога не остарява, нито се изчерпва, е привилегированото средство за тази цел. Именно Словото Божие е, което посредством Светия Дух ни води винаги отново към пълната истина.
All the contents on this site are copyrighted ©.