2005-09-15 18:28:53

Ketvirtadienio rytą popiežių aplankė abu Izraelio didieji rabinai.
 


Ketvirtadienį su popiežiumi Benediktu XVI taip pat susitiko abu Izraelio Didieji rabinai – sefardų bendruomenių vadovas rabinas Shlomo Moshe Amar ir aškenazių didysis rabinas Yona Metzger.

Jiems sakytoje kalboje popiežius priminė Vatikano II Susirinkimo deklaraciją „Nostra Aetate“ apie katalikų Bažnyčios santykius su kitomis didžiosiomis religijomis, paskelbtą prieš keturis dešimtmečius ir padėjusių rimtą pagrindą dabartiniams naujiems katalikų santykiams su žydais. Popiežius sakė, kad dviejų Izraelio didžiųjų rabinų vizitas kaip tik ir liudija, jog Vatikano II Susirinkimu pradėtas naujas kursas duoda konkrečius rezultatus. Popiežius taip pat priminė savo apsilankymą Kelno sinagogoje rugpjūčio mėnesį, kur sakytoje savo kalboje jis daugiausia dėmesio skyrė būtent Vatikano II Susirinkimo deklaracijai „Nostra Aetate“ ir jos atverstam naujam žydų ir katalikų santykių istorijos puslapiui. Šis dokumentas atvėrė naujas krikščionių ir žydų bendradarbiavimo, dialogo ir solidarumo perspektyvas. Žydai ir krikščionys turi tą patį tikėjimo tėvą Abraomą, vadovaujasi Mozės ir pranašų mokymų; psalmės maitina krikščionišką ir žydišką dvasingumą. Apaštalas Paulius tvirtina, kad žydų tautos pašaukimas ir išrinkimas yra neatšaukiami dalykai. Turtingas bendras paveldas ir broliški dabartiniai santykiai įpareigoja duoti bendrą liudijimą bendradarbiaujant žmogaus teisių, žmogaus gyvybės apsaugos, šeimos vertybių, socialinio teisingumo ir taikos ugdymo srityse.

Izraelio didiesiems rabinas ketvirtadienio rytą sakytoje kalboje popiežius Benediktas XVI taip pat paminėjo sudėtingą padėtį Šventoje Žemėje ir priminė religinių lyderių atsakomybę už taikos ugdymą žmonių širdyse ir sąžinėse. Mes, religiniai lyderiai, stovime Dievo akivaizdoje suprasdami didžiąją atsakomybę už savo žodžius ir sprendimus. Viešpats tepadeda mums tarnauti didžiajai žmogaus gyvybės šventumo bylai, ginti žmogaus asmens orumą, kad teisingumas ir taika žydėtų visame pasaulyje,- sakė popiežius.
All the contents on this site are copyrighted ©.