2005-09-14 09:17:16

Kódexy benediktínskeho kláštora v Sant Gallen digitalizované


Švajčiarsko: Najkrajšie kódexy, ktoré sú uložené v knižnici benediktínskeho opátstva v Sant Gallen, budú elektronickou formou sprístupnené verejnosti a odborníkom na štúdium.
 
Na sprístupnení spolupracujú aj odborníci z Friburgskej univerzity, kde sa nachádza Inštitút pre výskum stredoveku.
 
Na začiatku bude sprístupnených 130 kódexov z obdobia VIII. až XI. storočia. Stane sa tak už 14. septembra, kedy sa uskutoční inaugurácia virtuálnej knižnice.
 
Knižnica benediktínskeho opátstva v San Gallen patrí k najstarším a najdôležitejším na svete. Obsahuje 2100 starých a cenných kódexov a manuscriptov. Celý komplex budov opátstva je súčasťou svetového dedičstva, vyhláseného Unescom už v roku 1983. Adresa internetovej stránky je: www.cesg.unifr.ch.All the contents on this site are copyrighted ©.