2005-09-14 13:46:35

Господ Бог и човеците вървят заедно в историята на Творението


Бенедикт XVI зове народите да поддържат живо присъствието на Бог не само в храмовете, но и в своите сърца. Господ и човеците вървят заедно в историята. Бог е център в социялния живот на световното семейство - определи Папата пред 20 хиляди поклонници, събрали се на площад Свети Петър за обичайната седмична аудиенция. Днес Църквата чества празника Въздвижение на Честния Кръст Господен, за чието значение Негово Светейшество говори по време на неделната молитва Ангел Господен. След аудиенцията Папата благослови една статуя на свети Хосе Мария Ескрива де Балагуер, основателят на Опус Деи, която бе поставена в една от нишите от външната страна на базиликата Свети Петър. Близо до статуята на светеца вече са поставени статуите на св.Катерина Сиенска и на света Бригида Шведска.

RealAudioMP3 “Застани, Господи на мястото на Твоя покой, ти и ковчегът на Твоето могъщество” – славославящи думи от псалм 131ви, който ни разкрива Божиите обещания за Сина Давидов за събратята му, които “спазват закона на Всевишния и Неговите откровения”.

За днешната генерална аудиенция, състояла се на площада св. Петър, Бенедикт XVI взе повод от свидетелството за видимото присъствие на Бога Отец сред израилския народ, в Йерусалим – новият град, избран от Давида. “Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват” – вести псалмопевецът, като дава представа за истинските литургични измерения, когато свещенослужители и верни , в шествие пеят и благославят величието на Господа. ”

“Сърцевината, душата на литургичния обред – каза Бенедикт XVI – е именно това единение, това общение между Божиите служители и верните в Христа Исуса от една страна, а от друга между Господа и Неговата слава, Неговата победа, Неговата неограничена и вечна мощ”. От провинцията – “Ефрат” шествието достига новоизбрания град в “Яримските полета”, където е “жилището на Силния Яковов”. Така – допълни Папата – благославящият Бога народ или литургичната асамблея от една страна и Господа от друга се приобщават и заедно са присъстващи и действащи в знамението за действителната шатра Божия – “ покоище ” на Всевишния в Сион”. “Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред подножието на нозете Му” – гласи псалм 131ви.

" Господ Бог и човеците вървят заедно в историята. Бог стои в центъра на социалния живот на народите - каза Папата. Заради Твоя раб Давида не отвръщай лице от помазаника Си” – е молитвата, която приемниците на цар Давид отправят към Всевишния. Лесно е – определи Негово Светейшество – да доловим месиянските измерения на тази просба, която на първо място се стреми да осигури подкрепа свисше за царя израилев, наречен от псалмопевеца – “помазаник”. “На староеврейски език – поясни Папата – думата “помазаник” означава “Месия”, и ето защо погледът на молещият се, надхвърля събитията в живота на юдейското царство и е насочен към голямото очакване на истинския “Помазаник”, т.е. Месия, на Когото Бог “ще постави светило” и върху Когото “ще сияе венецът” Господен. Той – приключи Светият Отец – ще бъде обичан и благославян во веки”.

Генералната седмична аудиенция приключи с поздрав към групите верни е Апостолически Благослов.

Pe д. Кр.Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.