2005-09-13 15:53:12

Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke az ökumenizmus előrehaladásának két új állomásáról nyilatkozott


Vatikánváros: A bíboros a „La Repubblica” c. olasz napilapnak adott interjújában utalt rá, hogy hamarosan közös katolikus-evangélikus dokumentumot tesznek közzé, valamint ismét összeül a katolikus-ortodox vegyes bizottság. Az ökumenizmus két fő állomásáról van szó – mondta Walter Kasper, annak a lehetőségét sem zárva ki, hogy a Pápa találkozik minden ortodox egyház pátriárkájával, és megbeszélést folytat II. Alekszij moszkvai és összorosz pátriárkával. „Minden keresztény egyház képviselője rendkívül elégedett, hogy XVI. Benedek elsődleges célkitűzése az egység megvalósítása. A konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátussal most ismét újraindítjuk a katolikus-ortodox vegyes bizottság munkáját, decemberben kerül sor egy előkészítő találkozóra, 2006 tavaszán pedig a plenáris ülésre - mondta a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke.
I. Bartolomaiosz, konstantinápolyi ökumenikus pátriárka – az ortodox egyházak „primus inter pares”, (első az egyenlők között) képviselője – meghívta a Szentatyát, hogy látogasson el Isztambulba november 30-án, Szent András apostol, a konstantinápolyi ökumenikus egyház védőszentje ünnepén.
Elképzelhető továbbá egy találkozó a Pápa és minden ortodox egyház pátriárkái között. Ez kifejezné a tökéletes egység felé való haladás közös szándékát és egyben a hit tanúságtétele lenne a szekularizált társadalomban. Az eseményt azonban jól elő kellene készíteni – fejtette ki véleményét Kasper bíboros.
Ami a moszkvai pátriárkátussal való kapcsolatokat illeti, a bíboros ismételten megerősítette, hogy javult a két egyház közötti légkör, és nem tartja kizártnak a Pápa és II. Alekszij találkozását sem, de nem Moszkvában, hanem egy harmadik, semleges helyen.
„Idáig Alekszij pátriárka mindig azt hangoztatta, hogy előbb meg kell oldani az ún. „katolikus prozelitizmus” problémáit Oroszország keleti részében, valamint az uniátusok, (vagyis az ortodox szertartású, de a Pápával egységben lévő egyházak) kérdését. Szerintünk azonban létrejöhetne a találkozó, egy jól előkészített közös nyilatkozat révén” – tette hozzá Kasper bíboros, majd így folytatta: „Már világosan megmondtuk, hogy a katolikus egyháznak nem áll szándékában prozelitizmust folytatni, ez idegen, mind politikájától, mind stratégiájától. Ha Szibériában egyik vagy másik fél hibákat követ el, akkor tisztázzák a kérdést a helyi püspökökkel”.
Ami a Lutheránus Szövetséget illeti, „kiválóak a kapcsolatok” – nyilatkozta a bíboros. Októberben új közös dokumentum lát napvilágot az egyház apostoliságáról és az apostoli folytonosságról. A metodisták pedig jövőre csatlakozni kívánnak ahhoz a fontos Közös Nyilatkozathoz, amelyet 1999. október 31-én hagyott jóvá a Katolikus Egyház és a Lutheránus Világszövetség és amelynek tartalma egyetértésre talált az evangélikusok és katolikusok között, a megigazulás tanát, egy olyan témakört illetően, amely a XVI. században a lutheri reformációt kiváltotta – fejtette ki a „La Repubblica” c. olasz napilapnak adott interjújában Walter Kasper bíboros.All the contents on this site are copyrighted ©.