2005-09-12 18:02:33

Pakistano Eucharistinis kongresas


Sekmadienį, Mariambade (Marijos mieste), Lahorės arkivyskupijoje, pasibaigė tris dienas trukęs Pakistano tautinis Eucharistinis kongresas. Kongreso programa ir tema buvo suderinti su tradiciniais Marijos atlaidais, kasmet vykstančiais Mariambade. Dalyvavo keli šimtai tūkstančių katalikų. Kongreso darbai buvo pradėti rugsėjo 9-tąją tradicine Marijos procesija. Iš eilės 56-sios marijinės procesijos tema buvo “Marija ir Eucharistija”. Tuo tarpu Eucharistinio kongreso temai buvo parinkti apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams žodžiai: “Kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol jis ateis”. (1 Kor 11,26). Marijinė procesija buvo pradėta auštant penktadienio rytui Mariambado šventovėje. Procesiją vedė Pundžabo provincijos sostinės Lahorės arkivyskupas Lawrence John Saldanha. Procesijos metu dalyviai kalbėjo Rožinį ir giedojo Marijos giesmes, o pabaigoje pagerbė Dievo Motiną prie šventovėje esančios Marijos statulos. Katalikiškos mokyklos moksleivė uždėjo vainiką ant Marijos statulos galvos, o kiti tikintieji po statulos kojomis klojo atneštas dovanas –gėlių puokštes ir vainikus, vėrinius ir skaras. Pagrindinį Eucharistinio kongreso pranešimą skaitė Karačio kunigų seminarijos dėstytojas, kun. Younan Shahazd, kuris aptarė Eucharistinio kongreso temą. Paskaitininkas priminė, jog Eucharistija yra katalikiško gyvenimo ir tikėjimo viršūnė. Mes Eucharistijoje jaučiamės suvienyti su Kristumi. Valgyti tą pačią duoną ir gerti iš tos pačios taurės mums yra tikėjimo vienybės simbolis. Tai pati aukščiausia maldos forma ir susitikimo su Kristumi šaltinis. Marija mums svarbi todėl, kad ji pagimdė Jėzų ir tuo atvėrė kelią žmonijos išganymui. Dėl šios priežasties Marija ir Eucharistija yra viena, Marija yra “Eucharistijos moteris”. Tuo tarpu Eucharistija mus įpareigoja laužyti duoną ir ją dalytis su kitais. Tai būdas, leidžiantis šalinti pasaulio skurdą, alkį ir visuomenėje glūdintį blogį, - kalbėjo Pakistano tautiniame Eucharistiniame kongrese Karačio kunigų seminarijos dėstytojas, kun. Younan Shahazd.
All the contents on this site are copyrighted ©.