2005-09-12 16:07:12

Ekumenizmus v Číne


Rím: V dňoch od 16. do 25. septembra sa na pápežskom aténeu svätého Anzelma v Ríme bude konať ekumenické stretnutie o Číne, na tému „Rozdielnosť v jednote“.
 
V poradí už piate stretnutie tohto druhu organizuje nemecká skupina ekumenického výboru pre Čínu, pričom prvé stretnutie sa uskutočnilo v Nemecku v roku 1991.
 
Cieľom stretnutia je zamyslenie sa nad ústrednými aspektmi súčasnej situácie v Čínskej ľudovej republike z hľadiska hľadania nových foriem spolužitia na rozličných úrovniach spoločenského života, ako sú: sociálna, ekonomická, politická, kultúrna a náboženská.
 
150 účastníkov stretnutia z Číny a Európy bude spoločne uvažovať o tom, ako by mohli kresťanské cirkvi odpovedať na nové výzvy Číny a poskytnúť tak zároveň opravdivé svedectvo evanjeliovej lásky v tejto krajine.
 
(RV, 120905, ls)All the contents on this site are copyrighted ©.