2005-09-10 12:02:02

Menovací list Benedikta XVI. kardinálovi Tomkovi


Vatikán: Vatikánsky štátny sekretariát dnes zverejnil list, ktorým Benedikt XVI. vymenoval kardinála Jozefa Tomka za svojho legáta na 3. Slovenský národný eucharistický kongres.
 
„Cirkev zvykne na celom svete uctiť si Svätú Eucharistiu vhodnými slávnostnými spôsobmi“ – uviedol v liste Svätý Otec. „Veď vieme, že z tohoto živého posvätného Pánovho prameňa pochádzajú nadmieru bohaté dobrodenia a premnohé dary.
 
Veriaci, ktorí prichádzajú k tejto spásonosnej vode, dostávajú posilu, aby vedeli vykonávať svoje každodenné povinnosti s väčšou silou a usilovnosťou“.
 
Benedikt XVI. v ďalšej časti listu uvádza, že s radosťou prijal správu o Eucharistickom kongrese, ktorý sa koná na Slovensku.
 
„Sme si istí – zdôraznil - že sa v Bratislave zídu mnohí veriaci a horlivejšie sa zúčastnia posvätnej liturgie pamätajúc, že na tom istom mieste slávnostne slúžil Eucharistiu za radosti všetkých Náš ctihodný predchodca Ján Pavol II.
 
Aby sa však táto slávnosť vykonala čím vznešenejšie a výraznejšie, preto Ťa menujeme za mimoriadneho vyslanca na slávnosti Tretieho celoslovenského eucharistického kongresu.
 
Odovzdáš teda Naše slová a povzbudenie k väčšej úcte Eucharistie a zároveň všetkých účastníkov uistíš o Našej láske.
 
Nakoniec si prajeme, aby si v Našom mene prehojne udelil všetkým účastníkom Apoštolské požehnanie ako zálohu vyšších dobrodení nášho Spasiteľa“.
 
(redakcia, 100905, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.