2005-09-10 14:31:19

Šv. Tėvo dvasinis ir materialinis artumas su Jungtinėse Valstijose nukentėjusiaisiais nuo gamtos stichijos


Arkivyskupas Paul Cordes nuo šeštadienio lankosi Jungtinėse Valstijose. Popiežiškosios “Vienos Širdies” Tarybos pirmininkas atvyko popiežiaus Benedikto XVI siunčiamas nuo uragano “Katrina” nukentėjusiems Luizianos ir kitų Valstijų gyventojams paliudyti Šv. Tėvo krikščioniškąjį solidarumą ir perduoti jo siunčiamą konkrečią paramą. Pat popiežius prieš savaitę, rugsėjo 4-sios vidudienį “Viešpaties Angelo” maldos proga paskelbė, jog pavedė arkivyskupui Cordes nuvykti į gamtos stichijos nuniokotą Meksikos įlankos pakrantę ir Pietinių Jungtinių Valstijų, ypatingai Naujojo Orleano gyventojams paliudyti Popiežiaus glaudų artumą. Arkivyskupas Cordes šeštadienį atvyko į Baton Rouge miestą. Čia buvo numatyti jo susitikimai su šios vyskupijos ordinaru, vysk. Roberth Muench ir Jungtinių Valstijų katalikų labdaros organizacijos Catholic Charities prezidentu, kun. Larry Snyder. Sekmadienio sumos Mišias Popiežiaus pasiuntinys ir “Cor Unum” (Vienos Širdies) tarybos pirmininkas švęs Baton Rouge katedroje. Mišių intencija - už uragano ir prieš ketverius metus Jungtinėse Valstijose vykusių teroristinių išpuolių aukas. Sekmadienio, rugsėjo 11-sios popietę, Šv. Tėvo pasiuntinio vadovaujama delegacija, vienas iš jos narių yra Vašingtono kardinolas Theodore Edgar McCarrick, susitiks su regiono katalikų ganytojais, Naujojo Orleano arkivyskupu Alfred Hughes ir Biloxi vyskupu Thomas Rodi bei su Luizianos gubernatoriumi. Šv. Tėvo pasiuntinys arkivyskupas Paul Cordes susitiks taip pat su uragano ir jo sukelto potvynio pasekmių šalinimo bei žmonių gelbėjimo darbuotojais. Apie Šv. Tėvo dvasinį artumą su visais nuo stichijos nukentėjusiaisiais ir jo siunčiamą paramą bus kalbama spaudos konferencijoje, kuri įvyks šį pirmadienį. Popiežiškosios “Cor Unum” Tarybos pirmininkas pirmadienį lankysis Biloxi, o antradienį išvyks į Vašingtoną pokalbių su Jungtinių Valstijų valdžios pareigūnais. Popiežiškoji “Cor Unum” Taryba spaudai paskelbtame komunikate pažymėjo, jog Popiežiaus pasiuntinio misijos tikslas yra ne tik paliudyti Šv. Tėvo dvasinį ir materialinį artumą, bet ir paskatinti skubiuose gelbėjimo veiksmuose dalyvaujančias katalikiškas institucijas jau dabar pradėti rūpintis kaip parengti ir priartinti atstatymo darbus.All the contents on this site are copyrighted ©.