2005-09-09 14:42:57

V Krakove začala konferencia o úlohe Cirkvi v Európskej integrácii


Poľsko: V Krakove dnes začala medzinárodná konferencia na tému: „Úloha Katolíckej cirkvi v procese Európskej integrácie“. Vatikán na konferencii zastupuje arcibiskup Giovanni Lajolo, Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi, ktorý svojim príspevkom otvoril samotné stretnutie.

Mons. Lajolo, ktorý hovoril na tému „Úlohy Cirkvi a kresťanov pre budúcnosť Európy“, sa v úvode zastavil pri osobe pápeža Jána Pavla II., ktorého myšlienky od začiatku pontifikátu patrili Európe a úlohe kresťanov v nej.

Rovnako upriamil pozornosť na osobu nového pápeža Benedikta XVI., ktorý ešte ako kardinál veľa písal a hovoril o duchovných koreňoch Európy. Z toho jasne vyplýva, že Cirkev veľa povedala a má čo povedať Európe o jej budúcnosti.

Arcibiskup Giovanni Lajolo sa v ďalšej časti zameral na prítomnosť Cirkvi a kresťanov v Európe. „Bolo by politickou falzifikáciou – zdôraznil – ak by Európa chcela ignorovať takúto realitu, alebo – ako by to chceli niektoré politické sily – zredukovať fenomén Cirkvi a fenomén kresťanov iba na vnútorný aspekt ľudskej skúsenosti, na privátnu sféru...“

Samotná prítomnosť cirkvi „je sama v sebe svedectvom skutočnosti, ktorá ohraničuje možnú všadeprítomnosť štátu; ona je svedectvom ľudského a sociálneho prostredia, ktoré nie je determinované iba svetskými kategóriami“.

Čo sa týka prítomnosti samotných kresťanov, Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi v príhovore uviedol, že politické spoločenstvo, ak mu ide skutočne o sociálne spolunažívanie, musí brať do úvahy hlbokú realitu svojich občanov, a to ich náboženskú príslušnosť, akákoľvek by bola.

„Kultúrnemu spoločenstvu to prináša dvojitý dôsledok: prvým je ochrana náboženskej slobody svojich občanov v jej individuálnych a sociálnych prejavoch. Druhým je rešpektovanie náboženskej identity. Tá je nielen neoddeliteľne spojená s náboženskou slobodou, ale hovorí nám oveľa viac.

Znamená, že byť a prejavovať sa ako veriaci v sekularizovanom, či laickom prostredí ... nemôže byť považované za sociálnu nesúrodosť, ale ako prirodzená časť konkrétneho sociálneho kontextu“.

Mons. Lajolo ďalej zdôraznil, že je potrebné povedať toho oveľa viac. „Prítomnosť Cirkvi a kresťanov v Európe musí byť akceptovaná kvôli tomu, čo znamenali pre históriu samotnej Európy, čo znamenajú a budú znamenať pre jej budúcnosť.

Kresťanstvo je jediným zjednocujúcim faktorom medzi rozličnými európskymi krajinami, ktoré sú rozdielne z etnického pohľadu, jazyka a kultúry. Ono ako prvé nielenže dovolilo, ale nastolilo rozdelenie dvoch mocí, náboženskej a občianskej; ono dalo dynamiku sociálnej aktivite, počnúc starostlivosťou o chudobných, z kresťanstva vzišli – aj keď po dramatickom a bolestnom procese – veľké princípy rovnosti, slobody a bratstva, ktoré sú základom moderného štátu.

V Európe, ako na žiadnom inom kontinente, bolo kresťanstvo, aj na sociálnej úrovni, nositeľom požehnania, prisľúbeného nášmu Otcovi vo viere Abrahámovi a bude ním aj v budúcnosti“ – zdôraznil v otváracom príhovore v Krakove arcibiskup Giovanni Lajolo, Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi.
(redakcia, 090905, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.