2005-09-09 14:52:05

Po 50. rokoch posolstvo stále aktuálne


Francúzsko: „Kresťanstvo je revolúciou lásky“, povedal 7. septembra roku 1955 vo svojom príhovore k dvom tisíckam seminaristov vo francúzskom meste Fourvieres, Raoul Follerau, francúzsky básnik a spisovateľ, vo svete známy ako „apoštol malomocných“.

Tento príhovor venovaný charitatívnej láske sa stal dôležitým posolstvom aj pre budúce generácie, čo si po 50. rokoch pripomenula Asociácia Voglio vivere Onlus di Biella, pričom zdôrazňuje, že pre Rauola Follerau „charitatívna láska nepozná triedy, kasty alebo rasy, nepozná hranice, nepripúšťa vojny pričom je silnešia než smrť.

Nie je len solidaritou, ktorá je redukciou lásky, ale musí vyrastať z lásky voči Bohu, inak riskuje, že sa stane len veľkorysosťou, altruizmom či filantrópiou“.
(rv, 090905, ls)All the contents on this site are copyrighted ©.