2005-09-09 14:47:37

"Náboženská India" - nový časopis v Indii


India: „Náboženská India“ je názov nového časopisu Konferencie rehoľníkov v krajine. Je tak jednou z odpovedí na podnet biskupov v Indii, ktorí nedávno vyzvali veriacich v krajine k intenzívnejšej aktivite v oblasti masovokomunikačných prostriedkov v službe evanjelizácie.

Časopis bude vychádzať raz do mesiaca v náklade 125 tisíc exemplárov. Jeho cieľom je informovať o aktivitách a charizmách rozličných rehoľných rádov v Indii a zároveň chce byť médiom, ktoré by poskytlo priestor pre vzájomnú výmenu vlastných skúsenosti.

Časopis má zároveň ambíciu rozvíjať kultúrny a medzináboženský dialóg v Indii a prezentovať hlavné časti učenia Katolíckej Cirkvi.
(fides, 090905, ls)All the contents on this site are copyrighted ©.