2005-09-09 18:41:03

Kardinolas Renato Martino Krynicos forume


Pietų Lenkijoje, Krynicos mieste, nuo rugsėjo 7 dienos vyksta reikšmingas regioninis renginys, XV Ekonominis Forumas tema „Europos iššūkiai – Europos modelis ir sienos“. Forume penktadienį dalyvavo Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

Kardinolas Renato Martino, Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos Tarybos pirmininkas, Ekonominio Forumo atidarymo kalboje sakė: „jei trūksta integralios žmogaus asmens vizijos, pagarbos jo neliečiamam orumui, jo fundamentalių teisių pripažinimo, tada demokratija pavirsta i procedūrinę techniką, biotechnologija į žmogaus ir gyvybės fabrikavimą, informacijos technologijos į virtualių pasaulių gamybą ir tokiu būdu gali atsirasti iki šiol dar nematytų žmogaus žmogui pavergimo formų“. Kardinolas pabrėžė, jog Europa negalės būt naujo humanizmo skleidėja, jei atmes turtingą krikščioniškų vertybių palikimą. „Tiesa, laisvė, solidarumas, atsakomybė – kalbėjo kardinolas Martino – yra vertybės, kurios po II Pasaulinio karo leido pradėti taikios Europos kūrimą“ ir tik remdamasi tomis pačiomis vertybėmis Europa galės toliau kurti taiką tiek savo sienų viduje, tiek visame pasaulyje. „Senasis kontinentas, pridūrė Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos Tarybos pirmininkas, kuris pirmiau nei kiti išgyveno religinius karus, imperializmus, ideologijas ir totalitarizmus, šiandiena turi pareigą pasauliui būti taikaus ir solidaraus sugyvenimo pavyzdžiu“.

Vėliau kardinolas Martino kalbėjo apie krikščioniškos etikos ir po-industrinio kapitalizmo santykį. Dažnai remdamasis Bažnyčios socialinės doktrinos kompendiumu, Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI socialiniu mokymu, kardinolas Martino pripa˛ino laisvos rinkos ir privačios iniciatyvos naudingumą, tačiau priminė, jog žmogus privalo turėti pirmumą prieš darbą, darbas prieš kapitalą, o bendrasis gėris turi būti pirmesnis už privačią nuosavybę. Visos katalikiškos socialinės etikos centras, ypač pabrėžė kardinolas Martino, yra žmogaus asmuo. Personalistinė žmogaus vizija yra būtina tam, kad asmuo ir visuomenė, laisvė ir solidarumas nesusipriešintų, bet priešingai – būtų vienas kito sąlyga, savo išvadose teigė Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos Tarybos Pirmininkas Ekonominio Forumo Krynicoje dalyviams.
All the contents on this site are copyrighted ©.