2005-09-08 17:52:33

Grupė Meksikos vyskupų baigė vizitą Ad Limina.


Meksikiečių vyskupų grupė baigė vizitą Ad Limina. Su jais Šv. Tėvas atsisveikino ketvirtadienio rytą ir šia proga pateikė jiems savo pastabų ir pasiūlymų Meksikos krikščioniškos visuomenės sielovadai.

Tikėjimas perkeičia visuomenę. Tikintys žmonės, skelbdami Kristų ir savo gyvenime liudydami evangelines vertybes, gindami žmogaus asmens orumą ir šelpdami vargšus, visuomenės gyvenimą keičia ne neapykantos, bet meilės jėga. Tokia būtų trumpa Meksikos vyskupams skirtos popiežiaus kalbos sintezė.

Šv. Tėvas prašo, kad Meksikos Bažnyčia Evangelijos skelbimu padėtų šalies visuomenei stiprinti žmogaus asmens orumą ir šalies kultūrines tradicijas gerbiančią demokratišką socialinę ir ekonominę santvarką. Meksikos visuomenės gyvenime šiuo metu vyksta permainos, šalis gyvena pereinamąjį laikotarpį, kuriame įvairūs visuomenės sluoksniai ir grupės stengiasi sau surasti naujas veiklos erdves. Pastaruoju metu taip pat aktyviai ėmė reikštis kai kurios radikalios grupės, kalbančios skurstančiųjų, beteisių, autochtonų indėnų vardu. Siekiant sukurti tikrai teisingą visuomenę, visų pirma reikalinga tam tikra visuomenės sąžinės sąskaita. Ir individai, ir visuomenės, ir tautos privalo nuskaistinti savo istorinę atmintį, turi sąžiningai pasverti visa tai kas buvo bloga praeityje, idant ateityje nebūtų kartojamos tos pačios klaidos. Nevalia paprasčiausiai tik užmiršti tuos praeities faktus, dėl kurių mums šiandien skaudu ir gėda, bet reikia į juos žiūrėti nauja dvasia ir iš naujos laikos perspektyvos. Tai mums padės visu aiškumu įsitikinti, kad tik meilė gali ką nors pozityvaus sukurti ir kad neapykanta visada tik griauna. Šiame permainų ir naujo gyvenimo kūrimo procese Bažnyčia turi duoti pavyzdį visuomenei. Ganytojai ir tikintieji privalo visada žinoti, jog visuomenė stebi Bažnyčią, jog visuomenė yra ištroškusi liudijimo, jog ji nori Bažnyčioje matyti atitikimą tarp to ką ji skelbia ir to kaip ji gyvena. Bažnyčios patikimumą reikia visų pirma liudyti meile gyvybei, tikinčiųjų vienybe, tarnavimu vargšams ir jų orumo gynimu.

Meksikos vyskupams skirtoje popiežiaus kalboje paliestos taip pat specifinės Bažnyčios veiklos sritys – krikščioniškų vertybių puoselėjamas kultūros srityje, jaunimo sielovada, nes būtent jaunimą labiausiai paliečia kultūroje vykstantys sekuliarizacijos procesais. Popiežius ragina Meksikos vyskupus visose veiklos srityse būti kūrybingais ir tuo pat metu ištikimais Bažnyčios mokymui ir tradicijai.
All the contents on this site are copyrighted ©.