2005-09-08 15:58:13

A Szentatya beszéde az ad limina látogatást végző mexikói püspökök első csoportjához


A mintegy 130 főből álló mexikói püspöki kar első csoportja, összesen 27 főpásztor most fejezte be 5 évenkénti időszakra előírt ad limina látogatását, amely során a püspökök ellátogatnak a különböző vatikáni hivatalokba és beszámolnak egyházmegyéik helyzetéről. A főpásztorokat csütörtökön délelőtt fogadta XVI. Benedek pápa, aki az elmúlt napokban már egyenként is találkozott velük. Mivel a mexikói püspöki konferencia a nagyobb testületek között szerepel, ezért a Szentatya csoportonként fogadja a főpásztorokat. Ezúttal a mexikói püspököknek kevesebb, mint negyed részével találkozott és a következő beszédet intézte hozzájuk.
XVI. Benedek pápa nagy örömmel köszöntötte a mexikói püspökök csoportját, élükön José Fernando Arteaga chihuahuai érsekkel.
Az ad limina-látogatás jó alkalom az egység elmélyítésére – mondta a Szentatya. Ebben az értelemben a mexikói püspöki kar is arra kapott meghívást, hogy az egyházi közösség élő jele legyen, amely megerősíti a főpásztorok közötti kollegialitást. Ma sokkal inkább, mint valaha, szükség van az erők egyesítésére, és a tapasztalatok kicserélésére. Ahogyan azt a II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozta, „a püspökök csak úgy tudják hivatalukat megfelelően és gyümölcsözően ellátni, ha egyre nagyobb egyetértésben szorosan együttműködnek más püspökökkel.” –idézett XVI. Benedek pápa a „Christus Dominus” k. zsinati dokumentumból.
A mexikói nemzet népek és kultúrák találkozásából született, amelynek arculatát mélyen megjelölte Jézus Krisztus élő jelenléte és Mária közvetítő szerepe. A „Guadalupei jelenség” új valóságban egyesített személyeket, történelmet és kultúrákat, amelyek révén Mexikó kibontakoztatta önazonosságát és küldetését.
Ma az ország átmeneti korszakát éli, amelyet többé-kevésbé rendezett csoportok megjelenése jellemez. Ezek a csoportok új életteret keresnek maguknak, hogy részt vehessenek a társadalmi életben és ott megfelelő képviselettel rendelkezzenek. Sokan közülük nagy erővel emelik fel szavukat a szegények és a fejlődésből kizártak érdekében, különös tekintettel a bennszülött lakosságra.
Az a jogos törekvés, hogy megszilárdítsák a demokratikus gazdasági és társadalmi intézményeket, amelyek elismerik a lakosság emberi jogait és kulturális értékeit, visszhangra kell, hogy találjon az egyház lelkipásztori tevékenységében – hangsúlyozta a Szentatya.
A jubileumi szentévre való készülődés hozzájárult ahhoz, hogy a mexikói katolikusok elfogadják történelmüket mint nép és mint a hívők közössége egyaránt.
XVI. Benedek pápa itt emlékeztetett előde, II. János Pál 1997-es béke világnapi üzenetére, amely többek között az emlékezet megtisztítására buzdított minden nemzetet. Ennek egyik célja, hogy a múlt hibái soha többé ne ismétlődhessenek meg. Nem arról van szó – írta II. János Pál – hogy el kell felejtenünk, ami történt, hanem új érzelmekkel kell újraolvasnunk a történelmet, megtanulva éppen a szenvedéssel teli tapasztalatokból, hogy csak a szeretet képes építeni, míg a gyűlölet pusztít.”
Olyan kihívásról van szó, amelyhez az egyház minden területén továbbképzésre van szükség, hogy a hívek életállapotuknak megfelelően tanúskodhassanak az evangéliumról. A képzés különösen fontos a fiatalok számára, akik olyan társadalommal találják magukat szembe, amely egyre inkább pluralistává válik mind kulturális, mind vallási téren. Olykor olyan irányzatoknak vannak kitéve, amelyek szerint nincs szükség Istenre, sőt azt hirdetik, hogy az ember Isten ellenében találhatja meg a teljességet a technológiai, politikai vagy gazdasági hatalom révén.
A Pápa arra buzdította még a mexikói főpásztorokat, hogy fordítsanak nagy gondot a családokra. A szülőknek is szükségük van vallási képzésre, hogy ők lehessenek gyermekeik első evangelizálói.
XVI. Benedek pápa örömmel állapította meg, hogy Mexikóban több mint 400 Istennek szentelt, nagyrészt helyi alapítású intézmény működik, amelyek tagjai – főleg nők – az egész országban, az élet minden területén végzik evangelizáló tevékenységüket.
Napjaink társadalma figyelemmel kíséri az egyházat, következetességet és hitbeli bátorságot vár el tőle. A hitelesség látható jelei a tanúságtétel, a hívők egysége, a szegények közötti szeretetszolgálat, méltóságuk fáradhatatlan előmozdítása. Az evangelizáló küldetés teljesítéséhez szükség van kreativitásra, hűen az egyházi Hagyományhoz és a Tanítóhivatalhoz. A Szentatya, utalva II. János Pál Ecclesia in America k. apostoli buzdítására, a tömegtájékoztatásban való szakképzett részvételre hívta fel a mexikói püspökök figyelmét. Krisztus arcát megjeleníteni napjaink médiájában komoly erőfeszítést kíván mind a képzés, mind az apostoli elkötelezettség terén, amely azonban nem tűr halasztást – hangoztatta, majd apostoli áldásával zárta a mexikói püspökökhöz intézett beszédét.
All the contents on this site are copyrighted ©.