2005-09-08 15:31:23

Naujojo Orleano arkivyskupas pasigenda savo kunigų


Praūžus Meksikos įlankos pakrantėje katastrofiškų pasekmių sukėlusiam uraganui Naujojo Orleano arkivyskupas Alfred Hughes pranešė, kad vis dar neturi žinių apie maždaug pusės iš 220 arkivyskupijos kunigų likimą. Ganytojas prašė kunigų kuo greičiau duoti jam žinią internetiniu paštu ar kitokiu būdu. Praėjusį savaitgalį apie 100 kunigų tebuvo mini oficialiuose dingusių asmenų sąrašuose. Ypatingai buvo susirūpinta Naujojo Orleano arkivyskupas emerito likimu. 92 metų arkivyskupas Philip Hannan yra visose Jungtinėse Valstijose populiarus televizijos laidų vedėjas. Jis buvo apsisprendęs neišvykti iš Naujojo Orleano ir tik nenoriai sutiko evakuotis. Arkivyskupas su bendradarbiais buvo surastas televizijos studijų patalpų trečiajame aukšte kai potvynio vanduo jau buvo užsėmęs antrąjį aukštą. Dabartinis Naujojo Orleano ganytojas, arkivyskupas Alfred Hughes praėjusį sekmadienį per Mišias išsakė visą savo nuoskaudą dėl smogusio uragano sukeltų tragiškų pasekmių. Dėl stichijos pasekmių į kaimyninę Baton Rouge vyskupiją persikėlęs arkivyskupas yra tapęs vyskupu be sosto. Praėjęs sekmadienis, - sakė arkivyskupas Baton Rouge šv. Juozapo katedroje aukotose Mišiose, buvo bene pirmas nuo 1725 metų, kad Naujajame Orleane nebuvo švenčiama Eucharistija. Prieš uraganą ganytojas visiems klebonams įsakė užtikrinti deramą liturginių abitų ir ostijų apsaugą. Maždaug 100 be žinios dingusių arkivyskupijos kunigų greičiausiai apsisprendė pasilikti parapijose arba išvyko į saugesnes vietas, - samprotavo Naujojo Orleano ordinaras. Niekad nemaniau, -sakė jis, kad Viešpats tiek daug iš manęs pareikalaus. Naujojo Orleano arkivyskupas visus savo kunigus, su kuriais palaiko ryšį, pasiuntė rūpintis benamiais tapusiais arkivyskupijos tikinčiaisiais, evakuotais į Baton Rouge, Alexandria ir Lafayette miestus Luizianoje, bet taip pat į Atlanta, Dallas ir Houston.All the contents on this site are copyrighted ©.