2005-09-08 15:15:06

Kongres o evanjelizácii na Tajwane


Čína: „Uviesť do života poslanie Božieho ľudu, ohlasovať evanjelium a posvätiť ľud“. To sú tri návrhy na záver kongresu o evanjelizácii, ktorý sa konal v auguste v čínskej arcidiecéze Tajwan.

Kongres o evanjelizácii sa konal pri príležitosti 100. výročia postavenia katedrály zasvätenej Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Na záver kongresu, asi 600 veriacich adresovalo výzvu všetkým veriacim arcidiecézy k intenzívnejšiemu úsiliu v oblasti evanjelizácie.

„Láska – ako povedal jeden z účastníkov kongresu z radov kňazov, - je znak, podľa ktorého možno rozlíšiť misijné poslanie kresťanov. Ľudia musia v nás vidieť Kristovu prítomnosť, počuť Kristove slová a prijať od nás Kristovo požehnanie.“

Thaiwanská arcidiecéza vznikla v roku 1946 a dnes na jej území žije asi 40 tisíc veriacich uprostred 1,5 milióna obyvateľov.
(fides, 080905, ls)All the contents on this site are copyrighted ©.