2005-09-06 15:33:18

Lietuvos vyskupų kvietimas paremti nuo uragano nukentėjusius Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojus


Lietuvos vyskupai paragino paremti nuo uragano nukentėjusius Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojus ir pakvietė tikinčiuosius užtariamajai maldai. Lietuvos vyskupų antradienį, rugsėjo 6-tą dieną paskelbto laiško tekstas:

Brangūs tikintieji,

Gamtos nelaim ių akivaizdoje visuomet susimąstome, koks silpnas yra žmogus, kokia svarbi jam Dievo pagalba ir broliška meilė. Nuoširdžiai užjausdami Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojus dėl didžiulių netekčių Naujajame Orleane, kviečiame Lietuvos katalikus užtariamajai maldai. Viešpats tesuteikia paguodos žuvusiųjų šeimoms, testiprina nukentėjusių ryžtą atstatyti stichijos išteriotus gyvenimus, tesustabdo besikėsinančius naudotis kitų bėda, teįkvepia pareigūnus kantriai ir atsakingai grumtis su katastrofa.

Atgimimo me tais JAV tikinčiųjų bendruomenės dosniai šelpė mūsų Bažnyčią ir labai padėjo atsigauti po sovietinės priespaudos. Paliudykime krikščionišką solidarumą suteikdami bent kruopelę paramos būsto ir net maisto stokojantiems Luizianos ir nukentėjusio pietinės Amerikos pakraščio žmonėms.

Galintys šiam tikslui paaukoti tesikreipia į Lietuvos Caritas ar į vyskupijų ir parapijų Caritas bendradarbius.

Lietuvos vyskupai


Situacija uragano nusiaubtose vietovėse išties dramatiška . Jungtinių Valstijų vyskupų konferencijos atstovas mons. David Malloy pareiškė Italijos katalikų dienraščiui “Avvenire”, jog daugelis Luizianos ir nukentėjusio pietinės Amerikos pakraščio žmonių neteko ne tik artimųjų, bet ir darbo, namų – žodžiu viso, ką turėjo, o dabar tapo ateities prošvaistę netekusiais benamiais ir bedarbiais. Daugeliui tapo visai neaišku, kas bus po savaitės, po mėnesio ar net po metų. Todėl labai svarbu nukentėjusiems sugražinti viltį ir ateities prošvaistę, - pareiškė mons. Davi d Malloy.


Apie sunkią situaciją stichijos nusiaubtose Meksikos įlankose vietovėse liudija aliarmo šauksmai, skelbiami Jungtinių Valstijų katalikų internetiniuose bloguose. Štai pavyzdžiui viename jų kalbama apie dramatišką padėtį Covintono karmeličių vienuolyne, Luizianoje. Vienuolynui reikia skubios paramos, nes dešimtis pabėgėlių priėmusios vienuolės nebeturi kuo juos maitinti. Apylinkėje neįmanoma nusipirkti maisto produktų. Pačios vienuolės miega spintose, nes miegamuosius užleido svečiams. Vienuolės prašo, kad kas nors joms atgabentų maisto, bet drauge perspėja, kad padėtis prie vienuolyno yra pavojinga. Apylinkėse siaučia ginkluotos gaujos, kurios stabdo transporto priemones, plėšia gabenamą maistą ir vaistus.All the contents on this site are copyrighted ©.