2005-09-05 16:49:45

XVI. Benedek pápa üzenete az Assisiben megrendezett IX. Keresztényközi szimpózium résztvevőihez
 


Szeptember 4-én az assisi Angyalos Szűz Mária bazilika altemplomában Keresztényközi Szimpózium kezdődött. A szeptember 7-éig találkozót az Antonianum Pápai Egyetem Ferences Lelkiségi Intézete és a Szaloniki Arisztotelész Teológiai Egyetem közösen szervezte katolikusok és ortodoxok számára.
Az első, 1992-es szimpózium óta a találkozókat felváltva rendezik meg Itáliában illetve Görögországban. Az idei összejövetel témája: „Az Eucharisztia a keleti és a nyugati hagyományban, különös tekintettel az ökumenikus párbeszédre.” A megbeszélést Joannis Spiteris korfui katolikus püspök nyitotta meg, ezt követi 6-6 katolikus illetve ortodox szakértő hozzászólása.
A megnyitó ülésen felolvasták XVI. Benedek pápa üzenetét, amelyet Walter Kasper bíboroshoz, a Tanács elnökéhez intézett.
A Pápa örömmel értesült róla, hogy Assisiben, amely a béke oázisa, megrendezték a keresztényközi szimpóziumot, amely alkalmat ad a testvéri találkozásra, közös elmélkedésre a közös hitbeli örökség fontos témáiról. A látható teljes egység keresése Krisztus minden tanítványa számára különösen sürgető feladat napjainkban és ezért szükség van a kölcsönös szeretet növelésére és a lelkiség elmélyítésére.
A Pápa utalt az idei találkozó témájára, amely különösen jelentős a keresztények életében és a teljes szeretetközösség visszaállítása szempontjából. A II. vatikáni zsinat emlékeztetett rá, hogy köztudomású, „mily nagy szeretettel végzik a keleti keresztények a szent liturgiát, hogyan ünneplik főleg az Eucharisztiát, amely az Egyház életének forrása és a jövendő dicsőség záloga” és arra is rámutatott, hogy „az apostoli jogfolytonosság következtében van papságuk és eucharisztiájuk és ezáltal igen szoros kapcsolatban állnak velünk mindmáig.”
Az igazságban és szeretetben folytatott párbeszéd minden bizonnyal a felszínre hozza a közös hitet, valamint azokat a keleti és nyugati sajátos teológiai és liturgiai szempontokat, amelyek egymást dinamikusan kiegészítve építik Isten népét és jelentik az egyház gazdagságát. A teljes közösség hiánya sajnos nem teszi lehetővé a koncelebrációt, amely mindkét fél számára a teljes egység jele, és amelyre mindannyian meghívást kaptunk. A szimpózium megbeszélései mindenképpen arra buzdítanak, hogy fokozzuk az imát, mélyítsük el a problémák tanulmányozását, és tovább folytassuk a párbeszédet, hogy áthidaljuk a még fennálló különbözőségeket.
A keresztények teljes egységének megvalósítására mindenkinek törekednie kell, aki megvallja az egy, szent, apostoli anyaszentegyházba vetett hitét. Tartsák ezt a célkitűzést szem előtt mind a világi hívek, mind a lelkipásztorok, mindenki saját képessége szerint, a mindennapi életben, valamint a teológiai és történelmi tanulmányok során – buzdított üzenetében a Szentatya.
A szimpózium, amely a többi hasonlóan gyümölcsöző ökumenikus kezdeményezések sorába illeszkedik, arra teszi a hangsúlyt, hogy közösen tisztázzák a különbözőségeket. Ezen a téren a teológiai intézetek alapvető szerepet tölthetnek be az új nemzedékek képzésében, és megújult keresztény tanúságot tehetnek napjaink társadalmaiban. XVI. Benedek pápa végül áldását küldi az Assisiben megrendezett szimpózium résztvevőire, az Apostol szavaival köszöntve őket: „A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!”All the contents on this site are copyrighted ©.