2005-09-05 17:27:46

Sväté písmo v živote Cirkvi


Rím: V dňoch od 14. do 18. septembra sa v Ríme uskutoční medzinárodné biblické stretnutie na tému: „Sväté Písmo v živote Cirkvi“. Koná sa pri príležitosti 40. výročia vyhlásenia dogmatickej konštitúcie II. Vatikánskeho koncilu, Dei Verbum.
 
Jeho organizátorom je Katolícka biblická federácia a Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov. Na stretnutí sa zúčastní 400 odborníkov v oblasti Svätého Písma, z 98 krajín, medzi ktorými bude asi 100 biskupov.
 
Zúčastnia sa na ňom aj predstavitelia iných cirkevných komunít a náboženstiev. Medzi hlavných relátorov stretnutia patria: kardinál Walter Kasper, kardinál Carlo Maria Martini a arcibiskup John Onaiyekan.
 
Na programe sú aktuálne témy súčasnej biblickej pastorácie: exegéza, katechéza, liturgia, ekumenický dialóg, vzťahy so židovstvom, medzináboženský dialóg, narastajúci problém fundamentalizmu, otázka náboženských hodnôt v kontexte sekularizácie a otázka spravodlivosti a pokoja v globalizovanom svete.
 
Ďalšiu časť stretnutia tvoria zaujímavé iniciatívy ako napríklad seminár o kreatívnych metódach ohlasovania Božieho slova, prezentácia nových biblických projektov, liturgické slávnosti, spoločné chvíle modlitby a tiež kultúrne podujatia.
 
Počas stretnutia sa uskutoční biblická výstava s názvom „Ut Dei Verbum currat“, na ktorej budú prezentované niektoré z biblických prekladov, publikácie špecializovaných kurzov a modelov biblickej formácie, či materiály šírené prostredníctvom internetu, rozhlasu a televízie.All the contents on this site are copyrighted ©.